Mens en grondspoor: Silhouetten der Nederlandse prehistorie

Titel Mens en grondspoor: Silhouetten der Nederlandse prehistorie
Auteur L. Th. Lehmann; Bert Schierbeek
Afbeelding
Omschrijving Uit de Inleiding: 

Heeft U wel eens een hunebed gezien, een grafheuvel, een terp of een “heydensche legerplaats”? Bekeek U in een museum wel eens fraai geretoucheerde vuurstenen pijlpunten, vreemdsoortige bronzen bijlen, grote met verbrande mensenbeenderen gevulde potten – urnen? Heeft U bij een verzamelaar misschien wel eens een prachtige geslepen vuurstenen bijl in handen mogen nemen? Overal in ons land zijn dergelijke gedenktekenen, uit een ver verleden, te vinden. Dagelijks brengt de spade of de dragline bij ontginningen, ruilverkavelingen en huizenbouw cultuurresten van vroegere geslachten aan het licht. Waartoe dienden die bouwsels van reusachtige zwerfstenen, die kleine ronde bergjes in de vlakke heide, die grote verhogingen in het kleiland aan de kust? Wie hanteerden eens die stenen bijlen, en hoeveel eeuwen zijn verstreken sedert de bewoners van onze contreien in hun strijd om het bestaan waren aangewezen op stenen wapenen en werktuigen? Zo kan men doorgaan met vragen. Wat is een boomkist, een paalkrans?

Inhoud: 

Ten geleide

Inleiding

 • De Rendierjagers
 • Nog 5000 jaar jagers en vissers
 • De eerste landbouwers
 • Drie invasies
 • Westers intermezzo
 • De bronsarme bronstijd
 • De Britse invasie
 • De urnenvelden
 • Het einde van de prehistorie

Literatuur-opgave

Trefwoordenregister

Uitgever Uitgeverij Heijnis N.V., Amsterdam
Aantal pagina’s 175
Rubriek
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Flora en Fauna
 • Gebouwen en architectuur
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
Regio
 • Nederland overig
Plaatsnaam
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print