Ongebruikelijke jongpaleolithische vondsten uit Noord Limburg, wijzend op Aurignacien, Perigordien en Magdalenien en kanttekeningen daarbij

Titel Ongebruikelijke jongpaleolithische vondsten uit Noord Limburg, wijzend op Aurignacien, Perigordien en Magdalenien en kanttekeningen daarbij
Auteur J.E. Driessens
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Pas in de eerste helft van deze eeuw is er in Nederland vuursteenmateriaal verzameld dat ook als jongpaleolithisch herkend werd.
In 1946 luidt het echter nog: “Het is tot nog toe niet gelukt dit materiaal op overtuigende wijze te ordenen volgens de typologische methode” (Byvanck, 1946). Niet alleen de typologische, maar ook de chronologische ordening van het nederlandse jongpaleolithische materiaal is toen aangepakt door Bohmers (Bohmers, 1947; Bohmers-Wouters, 1956). Hij is tot nu toe eigenlijk de enige nederlandse beroepsarcheoloog geweest, die zich enigermate intensief met het Jong-Paleolithicum heeft beziggehouden. Bij dit werk heeft hij aangeknoopt bij de onderzoeksresultaten van Schwantes, Rust en Schwabedissen in Noord-Duitsland.. In Zuid-Nederland werkte hij nauw samen met de vooraanstaande amateur-archeoloog Wouters.

Met literatuurlijst.

Uitgever J.E. Driessens
Jaar 1981
Aantal pagina’s 11
Rubriek
  • Archeologie
Periode
  • Paleolithicum – tot 8800 v. Chr.
Regio
  • Limburg (NL)
Plaatsnaam
Locatie 03-5
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print