Over Volkskunst: grepen uit Volkskunst, Ambachtskunst en Huisvlijt

Titel Over Volkskunst: grepen uit Volkskunst, Ambachtskunst en Huisvlijt
Reeksnaam Heemschutserie deel 22
Auteur J.R.W. Sinninghe
Afbeelding
Omschrijving Woord vooraf bij den eersten druk.

In dit klein bestek de geschiedenis en beschrijving van al de uitingen onzer volkskunst te geven leek mij niet doenlijk. Daarom koos ik de titel: Over Volkskunst en beperkte mij tot enkele onderwerpen. Wie in ons land over volkskunst schrift, ondervindt de groot moeilijkheid, dat het materiaal, dat hij bestuderen moet, verspreid is over particuliere verzamelingen en talrijke musea, die soms niet eens weten hoe rijk ze wel zijn. Slechts een enkele gedrukte catalogus, doorgaans vele jaren geleden uitgegeven, geeft uitsluitsel over een zeer klein deel  van wat in de loop der jaren bijeengebracht werd. Wat zou het een goede grondslag voor de studie der Nederlandsche volkskunst zijn, als een centrale catalogus werd samengesteld en bijgehouden, waarin elk stuk nauwkeurig beschreven stond, en waaraan musea en verzamelaars geregeld mededeeling deden van hun nieuwe aanwinsten.

Hoofdstuk I – beeldhouwen in turf

Hoofdstuk II – de was

Hoofdstuk III – van letterdoek tot teeken lap

Hoofdstuk IV – scheepjes

Hoofdstuk V – de schaarkunst

Hoofdstuk VI- bavelaartjes

Hoofdstuk VII – strooschilderijen

Hoofdstuk VIII – stokken

Hoofdstuk IX – windwijzers

Hoofdstuk X – bedevaartvaantjes

Hoofdstuk XI – schutterszilver

Hoofdstuk XII – zandtapijten en kleivloeren

Hoofdstuk XIII – oud geschut

Uitgever Allert de Lange – Amsterdam
Jaar 1949
Aantal pagina’s 143
Rubriek
  • Heemkunde algemeen
  • Kunst
  • Volkskunde
Regio
  • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 06-3
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print