Paarsboek – Strabrechtse Heide / E9: verantwoording van de hoge ecologische waarde van de Strabrechtse Heide en de te verwachten afbrekende invloed daarop van de geprojecteerde rijksweg 75 – E9

Titel Paarsboek – Strabrechtse Heide / E9: verantwoording van de hoge ecologische waarde van de Strabrechtse Heide en de te verwachten afbrekende invloed daarop van de geprojecteerde rijksweg 75 – E9
Auteur
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Sinds de vaststelling in 1965 van het tracé van de toekomstige rijksweg 75, beter bekend onder de aanduiding E9, een tracé dat het staatsnatuurreservaat De Strabrechtse Heide van zuid naar noord zal doorsnijden, waardoor dit reservaat geïsoleerd komt te liggen van het dal van de Rul of Kleine Dommel en van de bossen van de Heerlijkheid Heeze, is er bij velen de beklemmende vraag gaan leven of een of ander nog wel in overeenstemming te brengen is met de huidige waardering voor natuurbehoud en milieubeheer.
Deze inleiding is niet de plaats datgene te bespreken wat de Strabrechtse Heide tot een natuurterrein van uitzonderlijke waarde maakt. Dit gebeurt in de hierna volgende hoofdstukken.
Maar over het verloop en de plaatsbepaling daarvan zal zorgvuldiger moeten worden nagedacht dan dat tot nu toe gebruikelijk is. Wij hopen in het navolgende aan te tonen, dat het door ons voorgestelde alternatieve tracé voor de rijksweg 75 vele mérites bezit boven het vigerende tracé.
Wij hopen tevens dat dit voor de daarbij betrokken autoriteiten een krachtige impuls moge zijn zich nogmaals om de tafel te scharen en dit voor ons voorgestelde ontwerp de aandacht te schenken, die wij menen dat het waard is, vooral daar dit tracé een minimale opoffering van natuurschoon zal blijken te vergen.

Inhoud:

Inleiding

. de ecologische waarde van de Strabrechtse Heide
. de kultuurhistorische waarde van de strabrechtse heide en het dal van de rul of kleine dommel.
. drieduizend jaren hei en een halve eeuw behoud daarvan.
. de voorgeschiedenis van het huidige tracé door de strabrechtse heide.
. de nadelen van het vastgestelde tracé.
. enkele verontreinigende aspecten van de invloed van de E9 op het fysisch milieu.
. het alternatieve tracé.
. Bijlage topografische verantwoording van de alternatieve tracés.

Uitgever Werkgroep voor Natuurbehoud en Milieubeheer Stadsgewest Eindhoven
Jaar 1972
Aantal pagina’s 60
Rubriek
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Flora en Fauna
 • Geografie
 • Sociale groepen en groeperingen
 • Toponymie
Periode
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Eindhoven
 • Geldrop
 • Heeze
Locatie 01-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print