Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden: symposium ter gelegenheid van het verschijnen van het 50e deel in de reeks “Bijdragen”, ‘s-Hertogenbosch 23 april 1982

Titel Plaatsbepaling van het historisch onderzoek betreffende Noord-Brabant binnen de geschiedenis der Nederlanden: symposium ter gelegenheid van het verschijnen van het 50e deel in de reeks “Bijdragen”, ‘s-Hertogenbosch 23 april 1982
Reeksnaam Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland (Deel LIV)
Auteur I. J. Brugmans, H. F. J. M. van den Eerenbeemt, J. D. van der Harten, H. P. H. Jansen, E. H. Kossmann, Th. van Tijn, R. van Uytven
Afbeelding
Omschrijving Uit Opening symposium:

Dames en Heren,

Van harte heet ik u namens het bestuur van de Stichting Zuidelijk Historisch Contact en de redactie van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland hier welkom.

Een speciaal woord van dank richt ik tot de commissaris van de koningin, tot de gedeputeerden en leden van provinciale staten van Noord-Brabant, allen hier aanwezig, voor de gaarne verleende gastvrijheid.

Verder verwelkom ik de representanten van de kerkgenootschappen, de deputaties van gemeentebesturen, de vele aanwezigen uit de universitaire wereld, de talrijke archivarissen en bibliothecarissen, de afgevaardigden van vele landelijke en regionale historische verenigingen en instanties.

Inhoudsopgave:

OPENING SYMPOSIUM door prof.dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt

I: ASPECTEN VAN DE MIDDELEEUWSE STADSGESCHIEDENIS IN HET NOORDEN VAN HET HERTOGDOM BRABANT; HET RECHT VAN LEUVEN EN ‘s-HERTOGENBOSCH door prof. dr. R. van Uytven

II: HET BRABANTSE PLATTELAND TEN TIJDE VAN DE MIDDELEEUWEN door prof. dr. H.P.H. Jansen

III: MUZIKAAL MOZAÏEK: “CLIO EN BRABANT”

IV: NOORD-BRABANT BINNEN DE ALGEMENE GESCHIEDSCHRIJVING VAN DE NEDERLANDEN, 1568-1982 door prof. dr. E. H. Kossmann

V: DE NEDERLANDSE ECONOMIE EN HET BEDRIJFSLEVEN IN NOORD-BRABANT IN DE 18e EN 19e EEUW door prof. dr. I.J. Brugmans

VI: GESCHIEDENIS ALS BRON VAN INZICHT IN DE MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUUR VAN NOORD-BRABANT; HET PLATTELAND VAN DE MEIERIJ IN DE 19e EN 20e EEUW door prof. dr. Th. van Tijn

VII: NOSTALGIE: EEN STIMULANS OF EEN REM VOOR DE GESCHIEDSCHRIJVING IN NOORD-BRABANT? door prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt

VIII: HEEFT DE OVERHEID IETS AAN WAT HISTORICI ZEGGEN EN SCHRIJVEN? door J.D. van der Harten

BESLUIT door prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt

INDEX VAN GEOGRAFISCHE NAMEN

INDEX VAN PERSOONSNAMEN

Uitgever Stichting Zuidelijk Historisch Contact
Jaar 1982
Aantal pagina’s 159
ISBN 90-70641-03-09
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Kunst
 • Rechtsgeschiedenis
 • Sociale groepen en groeperingen
Periode
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 02-2
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print