Prehistorie en vroegste geschiedenis van West-Brabant

Titel Prehistorie en vroegste geschiedenis van West-Brabant
Reeksnaam Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem (deel 24)
Auteur J.H. Verhagen
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

In 1956 verscheen er in het tijdschrift Brabants Heem een artikel van de hand van Br. Christofoor, getiteld: Paleo-, Meso- en Neolithische vondsten in West-Brabant.
Zoals uit de titel blijkt, beperkte de schrijver zich tot de steentijd. Met West-Brabant bedoelde hij de streek ten westen van Breda. Christofoors artikel, hoe beperkt ook van opzet, is tot nu toe vrijwel de enige bron van informatie geweest die er voor de archeologie van deze perioden voor dat gebied beschikbaar was.
Dit werk is ruimer van opzet. Er wordt in getracht een overzicht te geven van de prehistorie en de vroegste geschiedenis (de protohistorie) dus tot het begin van de Late Middeleeuwen, rond het jaar 1000.
Het besproken gebied is West-Brabant in de ruime en meest gebruikelijke zin: het omvat de gehele voormalige Baronie van Breda, het voormalige Markizaat van Bergen op Zoom en de vroeger tot Holland behorende gebieden in het noorden en noordwesten. Globaal dus het gebied tussen Schelde en Donge.
Met de schrijver zal iedereen die het archeologisch onderzoek van West-Brabant een warm hart toedraagt, hopen dat er in de komende jaren zoveel wordt gevonden en gedaan – en dat niet alleen door amateurs – dat dit boekje spoedig verouderd zal zijn.

Inhoud:

 • Afkortingen
 • Inleiding
 • Dankwoord
 • Geologisch overzicht.
 • De bewoonbaarheid van West-Brabant in de pre- en protohistorie.
 • Archeologische activiteiten in West-Brabant.
 • Het Paleolithicum en het Mesolithicum.
 • Het Neolithicum.
 • De Bronstijd en IJzertijd.
 • De Romeinse tijd.
 • De Vroege Middeleeuwen.
 • Melding van vondsten.
 • Literatuur.
 • Register van plaatsnamen.
Uitgever Stichting Brabants Heem
Jaar 1984
Aantal pagina’s 94
ISBN 90 70197 12X
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Archeologie
 • Geografie
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 03-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print