Tien bronzen bijlen bij een Romeinse dam: herinrichting beekdal Kleine Beerze, deeltraject Hoogeloon-Vessem (RAAP-rapport 2537)

Titel Tien bronzen bijlen bij een Romeinse dam: herinrichting beekdal Kleine Beerze, deeltraject Hoogeloon-Vessem (RAAP-rapport 2537)
Auteur drs. J.A.M. Roymans, drs. N. Sprengers
Afbeelding
Omschrijving Tien bronzen bijlen bij een Romeinse dam: Herinrichting beekdal Kleine Beerze, deeltraject Hoogeloon-Vessem. Gemeenten Bladel en Eersel. Resultaten archeologische begeleiding en opgraving.

Samenvatting:

In het najaar van 2008 zijn in opdracht van Waterschap De Dommel diverse natuurinrichtingsmaatregelen in het dal van de Kleine Beerze tussen Hoogeloon en Vessem archeologisch begeleid door RAAP Archeologisch Adviesbureau. De werkzaamheden van het waterschap bestonden voornamelijk uit het graven van poelen, het laten (her-) meanderen van de Kleine Beerze en bouwvoorverschralingen langs de beek. Uit de resultaten van de archeologische begeleiding blijkt dat de kleine Beerze een uitzonderlijk rijke bewoningsgeschiedenis kent. In totaal zijn tijdens het archeologisch onderzoek meer liefst 3 behoudenswaardige vindplaatsen van hoge wetenschappelijke kwaliteit aangetroffen. Twee hiervan zijn inmiddels een planaanpassing in situ bewaard kunnen blijven, maar de vindplaats ter hoogte van het Loonsche Bos was door de graafwerkzaamheden zodanig aangetast dat een opgraving  van de resten noodzakelijk was.
Aanbevelingen:
Het verdient aanbeveling de archeologische vindplaatsen zoveel mogelijk duurzaam te behouden. Dit betekent dat bodemingrepen ter hoogte van de vindplaatsen en in de zones waarvoor een hoge archeologische verwachting geldt, zoveel mogelijk vermeden dienen te worden.

Inhoud:

 • Samenvatting
 • Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Methoden
 • Specialistisch onderzoek
 • Vindplaats 1: Hoogcasterseweg
 • Vindplaats 2: Loonsch Bos
 • Vindplaats 3: Vessem
 • Het wetenschappelijk belang van de vindplaatsen
 • Ontwikkeling van het cultuurlandschap
 • Conclusie en aanbevelingen
 • Litteratuur – Gebruikte afkortingen – Verklarende woordenlijst – Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen
 • Bijlagen
Uitgever Waterschap De Dommel
Jaar 2012
Aantal pagina’s 135 (+ CD)
ISBN ISSN 0925-6229
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Archeologie
 • Cultuurgeschiedenis
 • Flora en Fauna
 • Gebouwen en architectuur
Periode
 • Bronstijd – 2000 v. Chr. tot 800 v. Chr.
 • IJzertijd – 800 v. Chr. tot 12 v. Chr.
 • Romeinse tijd – 12 v. Chr. tot 450 na Chr.
 • Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Hoogeloon; Vessem
Locatie 07-3
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print