Reusel àòn de meet

Titel Reusel àòn de meet
Reeksnaam Bijdragen tot de kennis van het Reusels heem (deel 5)
Auteur Red. Niek Daniëls, Peter van der Heijden, Jan Kokken, Wim Lavrijsen, Toon Schellens
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Elke rechtgeaarde Reuselnaar dient te weten dat hij de vraag “Waar ligt Reusel ergens”? dient te beantwoorden met de zinsnede “Midden in ’t vèèreke”. Toch zeker sinds de eerste publicatie van de HWR, die een titel draagt gebaseerd op ditzelfde gezegde.
Maar Reusel ligt niet alleen “midden in ’t vèèreke”, het ligt ook “àon de meet”- of, om het deftiger te zeggen: aan de grens. Die grens is in de loop der tijd nogal van invloed geweest op Reusel en zijn inwoners. Tal van Reuselnaren hebben in al die jaren dat die grens daar ligt, zich eroverheen gewaagd. Veelal gebeurde dit met vrome bedoelingen (Scherpenheuvel en Hakendover zijn als bedevaartsoord ook nu nog in trek), maar soms golden er duidelijk meer profane drijfveren,. In de ogen van velen ging deze laatste groep grenspasseerders dan ook niet zozeer over de meet, maar meer over de schreef.
De redactie vond de grens-beïnvloeding en alles wat daarmee samenhangt voldoende karakteristiek voor Reusel om dat in de titel en inhoud van dit boekje tot uitdrukking te laten komen.
Dat betekent overigens niet dat dit hele boekje aan de ‘grensproblematiek” gewijd is. Daarmee zou dit vijfde deeltje uit de serie “Bijdragen tot de kennis van het Reusels Heem” een louter thematisch karakter gekregen hebben. En dat was nu net niet de bedoeling.

Inhoud:

Inhoud

Verantwoording

Inleiding

. Reusel als grensgemeente
, Drie grensincidenten
. De Smokkelaar
. De Gloeiige
. Een opmerkelijk liedje
. Non de parle voe
. Stropen
. Meisjesnamen in Reusel
. Volksgeneeskunde en volksremedies
. Een Reusels volkssprookje

Uitgever Heemkunde Werkgroep Reusel
Jaar 1983
Aantal pagina’s 102
Rubriek
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Heemkunde algemeen
 • Sociale groepen en groeperingen
 • Taal en letterkunde
 • Volkskunde
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
 • De Kempen (B)
Plaatsnaam
 • Reusel
Locatie 05-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print