Jaarverslag 1973 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort

Titel Jaarverslag 1973 Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek Amersfoort
Reeksnaam Jaarverslag Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Auteur
Afbeelding
Omschrijving Algemeen:

Op 31 mei overleed professor dr. A.E. van Giffen, medeoprichter en eerste directeur van de ROB. Zijbn betekenis voor ons instituut en voor de Nederlandse archeologie in het algemeen is niet in een paar woorden samen te vatten. De Berichten van 1972 – zij zullen niet voor 1975 verschijnen. De vertraging is dit maal wel uitzonderlijk groot. De bedoeling is, om ter gelegenheid van het jubileumjaar 1972 een speciaal nummer te laten verschijnen, waarin aandacht besteed wordt aan de geschiedenis van de ROB en dat verder een indruk geeft van het monumentenzorgwerk en het onderzoek, dat door het instituut verricht wordt.
De monumentenzorg blijft kampen met dezelfde problemen als in het afgelopen jaar: er is zoveel ander noodzakelijk en urgent werk, dat wij aan het maken van nieuwe lijsten te weinig toekomen.
Ook in 1973 werden belangrijke bijdragen van derden ontvangen voor de uitvoering van opgravingen. In het kader van de aanvullende werkgelegenheid subsidieerde het Ministerie van Sociale Zaken de objecten: Aardenburg, Geertruidenberg, Groningen, Wijk bij Duurstede en Sellingen.
Erkentelijkheid is er ook jegens allen, die ons op enigerlei wijze gesteund en geholpen hebben.

Inhoud:

. Algemeen
. Gebouwen
. Personeel
. Wetenschappelijk onderzoek – a) Opgravingen – b) Natuurwetenschappelijk onderzoek – c) Publicaties – d) Lezingen – e) Contacten
. Bibliotheek
. Beschrijving en Monumentenzorg
. Technologisch laboratorium
. Verslagen Provinciale Archeologen – a) Overijssel – b) Gelderland – c) Utrecht – d) Noord-Holland – e) Zuid-Holland – f) Zeeland – g) Noord-Brabant – h) Limburg

Uitgever Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Jaar 1973
Aantal pagina’s 124
Rubriek
  • Archeologie
Regio
  • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 03-5
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print