Ontmoetingen met onze vroegste cultuurhistorie: prehistorische grafheuvels op de Veluwe

Titel Ontmoetingen met onze vroegste cultuurhistorie: prehistorische grafheuvels op de Veluwe
Auteur Drs. R.H.J. Klok
Afbeelding
Omschrijving Overdruk uit : Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij 89, 1978, blz 445 – 455; 90, 1979, blz. 18-32, 120 – 127, 167- 174, 277 – 281, 319-331 en 365 – 377.

Inleiding:

In de jaargang 1977 van ons Tijdschrift belichtte de auteur in een – in vier afleveringen  gepubliceerd – artikel de hunebedden. Dit was zijn eerste bijdrage in bovenvermelde serie over een aantel archeologische monumenten in ons land. Van zijn tweede artikel, met als onderwerp de grafheuvel;s op de Veluwe, volgt hierna het eerste deel, waarin aandacht wordt geschonken aan het historische perspectief van deze relicten. In volgende nummers zullen onder meer de culturele plaatsbepaling en de wetenschappelijke en cultuurhistorische betekenis van deze ver vóór onze jaartelling opgeworpen grafheuvels worden behandeld.

Inhoud:

 • Historisch perspectief
 • Culturele plaatsbepaling
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • Cultuurhistorische betekenis.
 • Beheer
 • Routebeschrijvingen
Uitgever Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Aantal pagina’s 75
Rubriek
 • Archeologie
 • Gebouwen en architectuur
Regio
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 03-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print