Sesam Archeologische Encyclopedie: deel III, MIN – ZUI

Titel Sesam Archeologische Encyclopedie: deel III, MIN – ZUI
Auteur Red. Leonard Cottrell
Afbeelding
Omschrijving Voorwoord:

In de tegenwoordige tijd, waarin de techniek steeds verder doordringt, wordt de mens in toenemende mate geboeid door de prestaties van vroegere geslachten, die zich met de eenvoudigste middelen een bestaan wisten te verschaffen en een cultuur te handhaven, waarvan het niveau steeds weer verbaast.Maar ook spreekt de archeologie tot de verbeelding omdat haar beoefenaren zich onder anderen bedienen van de methode der opgravingen. En hoewel bij de vakman het doen van exacte waarnemingen over de opeenvolging en samenhang der verschijnselen op de voorgrond staat, beschouwt de leek dit werk veelal uitsluitend als een soort schatgraverij, waarvoor elders op deze wereld geen plaats meer is.
De belangstelling voor de archaeologie neemt nog steeds toe. Tal van populair-wetenschappelijke boeken zijn op de wereldmarkt verschenen. Slechts enkele daarvan zijn best-sellers geworden door originele behandeling van de stof of door sprekende illustraties.
Maar vanzelfsprekend mag men van deze encyclopedie, de eerste in zijn soort, niet meteen verwachten, dat zij volledig en uitgebalanceerd is. Men beoordele haar dan ook niet naar hetgeen er ontbreekt, maar liever naar hetgeen er wel in staat.
De encyclopedie van Cottrell zal ertoe kunnen bijdragen ongezonde opvattingen te doen verdwijnen doordat hierin alleen de belangrijkste zaken behandeld worden, zonder met taal of landgrenzen rekening te houden.

Inhoud:

De wetenschap omtrent de mens in de prehistorie, zijn leven, zijn kunst, zijn wonen en werken, samengevat door 40 vooraanstaande archeologen. Met talrijke foto’s een aantal kaarten en een overzicht van de archeologische tijdvakken.

De artikelen zijn alfabetisch geordend: om verschillende redenen werden de illustraties echter in geografische volgorde gerangschikt en wel als volgt:

 • in deel I Afrika, Amerika, Egypte;
 • in deel II Europa, Griekenland, het oostelijke Middellandse Zeegebied, het Midden Oosten;
 • in deel III India en het Verre Oosten.

Door deze indeling werd voorkomen dat afbeeldingen van verschillende cultuurgebieden in een onoverzichtelijk geheel door elkaar kwamen en werd een zekere eenheid in het illustratie-materiaal bereikt. Bij de onderschriften is telkens de verwijzing naar het betreffende artikel cursief aangegeven. In deel III zijn aan het slot een aantal kaarten opgenomen.

Uitgever Bosch en Keuning N.V., Baarn (Origineel in Engels Hawthorn Books Inc, New York, 1960)
Jaar 1963
Aantal pagina’s 399
Rubriek
 • Archeologie
Regio
 • Algemeen: Niet aan een land gebonden of voor alle landen
Plaatsnaam
Locatie 03-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print