Urst inne van mèn: Reusel kermis zonder weerga

Titel Urst inne van mèn: Reusel kermis zonder weerga
Reeksnaam Bijdragen tot de kennis van het Reusels heem (deel 19)
Auteur Wim van Gompel
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:
Kermis was in oorsprong een kerkelijk feest, te vergelijken met Pasen en Pinksteren. De inwijding van een kerkgebouw werd ieder jaar omstandig gevierd. De Heilige Mis en de processie waren vaste bestanddelen van deze kerkelijke viering. Dat betekende veel bidden, wierook, wijwater en zere knieën van de harde kerkbanken. Al spoedig slopen er wereldse elementen in dit godsdienstige feest. Er werden kraampjes voor de kerk opgesteld waar allerlei koopwaar aangeboden werd. Vanwege de grote toeloop van het volk probeerden lieden van allerlei slag een financieel graantje mee te pikken: clowns, potsenmakers, kwakzalvers, circusartiesten, dierentemmers, liedjeszangers, toneelspelers en ga zo maar door. Er kwam vertier als drinken, zingen en dansen en heel veel eten,. De religieuze oorsprong raakte in de vergetelheid en de kermis werd een massaal volksfeest, dat op straat en in herbergen gevierd werd. In de negentiende eeuw werd er een huiselijk element aan toegevoegd. Familie werd uitgenodigd op de koffie of mocht deelnemen aan een copieuze warme kermismaaltijd. Tenslotte kwamen er allerlei kermisattracties waardoor het ook een feest werd voor de kinderen, En daarmee hebben we alle ingrediënten van een moderne kermis: drank, dansen, muziek en kermisattracties.

Inhoud:

. Inleiding
. Kermis van de grote jongens
. Kermisliedjes
. Dansen
. Cafés
. Kermisattracties
. Randverschijnselen
. Het thuisfront
. Openbare orde
. Het verleden
. Cultureel en maatschappelijk kader
. Uitleiding
. Geraadpleegde literatuur

Uitgever Heemkunde Werkgroep Reusel
Jaar 2011
Aantal pagina’s 288
ISBN 9789491251016
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Volkskunde
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Reusel
Locatie 05-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print