Van Gummigallegen

Titel Van Gummigallegen
Reeksnaam Bijdragen tot de kennis van het Reusels heem (deel 2)
Auteur Red. W. v. Gompel; P. van der. Heijden; J. Kokken; A. Schellens
Afbeelding
Omschrijving Uit het Voorwoord:

Drie jaar na het verschijnen van ” Reusel ligt midden in ’t vèèreke” volgt nu “Van Gummigallegen”  als tyweede deel in de reeks “Bijdragen tot de kennis van het Reusels Heem”.De uitgangspunten bij deze uitgave zijn hetzelfde als die bij de voorgaande We proberen een goedkope uitgave te verzorgen die door een brede lezerskring gewaardeerd kan worden. Of het hier gebodene allemaal “wetenschappelijk verantwoord” is laten we graag aan het oordeel van de lezer over. De artikelen zijn allemaal feitelijk en niet speculatief, d.w.z. op veronderstellingen gebaseerd. met de titel “van Gummigalgen” (wie niet weet wat dat betekent zal helaas het hele boekje moeten lezen) willen we ons werk in het juiste relatieve daglicht stellen. Alle artikelen zijn op Reusels materiaal gebaseerd en beslaan een breed heemkundig terrein.

Inhoud:

Voorwoord. – Vrijetijdsmodel van een opgroeiende jongen in een buurtschap van Reusel omstreeks 1935 ( G. Janssen) – Flip Slokop van Oldenbas (W. Lavrijsen). – Enkele volksremedies  tegen wratten (W. v. Gompel) – De Krakeelhoeck (W. v. Gompel) – “Gebed”  dat werd opgezegd tijdens het overlezen (W. Lavrijsen). – Liederen uit Reusel (H. Franken). – Hoe de lapboon aan zijn naam komt (W. Lavrijsen). – Archeologisch overzicht van de gemeente Reusel (N. Roymans). – Een merkwaardig stuk speelgoed (J. Kokken). – Holderdebolder koei op zolder (W. v. Gompel).

Uitgever Heemkunde Werkgroep Reusel, Reusel
Jaar 1979
Aantal pagina’s 145
Rubriek
  • Heemkunde algemeen
  • Volkskunde
Regio
  • De Kempen (NL)
Plaatsnaam
  • Reusel
Locatie 01-4
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • email
  • PDF
  • Print