Veldnamen als historische bron: Een handleiding voor methodisch onderzoek

Titel Veldnamen als historische bron: Een handleiding voor methodisch onderzoek
Reeksnaam Werken met Brabantse bronnen I
Auteur Henk Beijers, drs. Geert-Jan van Bussel m.m.v. drs Gerald van Berkel (database)
Afbeelding
Omschrijving Ten  geleide:

Brabant telt talloze enthousiaste historici. Vele duizenden worden geboeid door wat het verleden ons heeft nagelaten. Zij brengen regelmatig een bezoek aan archieven en bibliotheken, speurend naar gegevens over hun voorouders of over de geschiedenis van hun eigen omgeving.
De Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening (BRG) probeert aan die belangstelling tegemoet te komen. Zij doet dat onder meer door het organiseren van cursussen en lezingen, door onderzoekers met elkaar in contact te brengen, of door het samenstellen van lesmateriaal en andere publicaties over de vele aspecten van het boeiende Brabantse verleden.
Zo verscheen in 1988 het boek Lezen in  Brabantse Bronnen. Deze handleiding voor het lezen  van oud-schrift was voortgekomen uit de cursussen paleografie die jaarlijks worden georganiseerd door de Brabantse archiefdiensten en de stichting BRG. Het was al snel duidelijk dat dit boek in een behoefte voorzag. Een herdruk liet niet lang op zich wachten.
De BRG wil de komende jaren meer van dergelijke handleidingen uitbrengen.

Dit boek bevat een methodische en praktische handleiding voor eenieder die, alleen of in groepsverband, aan een veldnamenonderzoek wil beginnen. Stap voor stap wordt de lezer langs de verschillende fasen van het onderzoek geleid., op een tocht die steeds verder terug in de tijd voert.

Inhoud:

Ten geleide

Voorwoord

Inleiding – Begripsbepaling – Ouderdom van namen – Raakvlakken met andere wetenschappen – Verantwoording van de ontwikkelde methodiek

Fase 1:  De algemene voorbereiding – Het begrip – De werkgroep kadastrale minuutplan en toponymische kaartfragmenten – De werkgroep fotocollectie – De werkgroep fichesysteem en/of computerprogramma – Afsluiting – Bijlage kaartverzamelingen

Fase 2:  Het veldonderzoek – Het begrip – De voorbereiding – De inventarisatie – De localisering – De concept-verklaring – Het (tussen-)verslag – Bijlage het interview

Fase 3:  Archiefonderzoek: de periode 1832 (1841)-1905 (1915) – Het begrip – De voorbereiding – De inventarisatie – De localisering – De concept-verklaring – Het (tussen-)verslag

Fase 4:  Archiefonderzoek: de periode (1795) 1811-1832 (1841) – Het begrip – De voorbereiding – De inventarisatie – De localisering – De concept-verklaring – Het (tussen-)verslag

Fase 5:  Archiefonderzoek: de periode vóór (1795) 1811 – Het begrip – De voorbereiding – De inventarisatie – De localisering – De concept-verklaring – Het (tussen-)verslag

Fase 6:  De Monografie.

Appendix: Aanwijzingen voor het gebruik van het computerprogramma ‘Toponiem’

Lijst van literatuur

Uitgever Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening, ‘s-Hertogenbosch
Jaar 1991
Aantal pagina’s 144 + Computerprogramma
ISBN 90 72526 16 3
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Heemkunde algemeen
 • Toponymie
 • Volkskunde
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 07-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print