Verleden wordt Heden: De bijdrage van vrijwilligers aan het gemeentelijk archeologiebeleid

Titel Verleden wordt Heden: De bijdrage van vrijwilligers aan het gemeentelijk archeologiebeleid
Auteur Tonnie van de Rijdt; Ria Berkvens; Kees. van Baaren
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Waarom dit boekje?
De discussie over ‘Malta’ en de neerslag daarvan in de nieuwe wet op de Archeologische Monumentenzorg is in een afrondende fase. Vooruitlopend op die wet is er in het archeologiebeleid al veel veranderd. Gemeenten krijgen steeds meer een sleutelrol en die wordt in de nieuwe wet ook wettelijk verankerd.

Vrijwilligers hebben traditioneel een belangrijk aandeel binnen de Nederlandse archeologie. Met het nieuwe bestel gaat ook hun rol veranderen. Daar is veel onrust en onzekerheid over. ‘De amateur-archeoloog staat buiten spel’ valt te horen en te lezen. Maar wat verandert er nu precies? En wat zijn de nieuwe kansen en mogelijkheden? Om dat in kaart te brengen hebben we als Archeologische Vereniging Kempen en Peelland een symposium georganiseerd (“Verleden wordt heden”, 13 september 2005, in Kasteel Helmond) en brengen we dit boekje uit.
Het boekje is bestemd voor vrijwilligers en gemeenten.
– Vrijwilligers willen wij informeren over wettelijke regelingen, procedures en dergelijke waarbij het accent ligt op gemeentelijke taken.
– Gemeenten willen we informeren over wanneer en hoe zij de kennis en inzet van vrijwilligers het beste kunnen benutten.

Inhoud:

. Malta in hoofdlijnen
. Weten wat er zit.
. Archeologisch onderzoek.
. Archeologie en ruimtelijke ontwikkeling.
. Gemeentelijk beleid.
. Vrijwilligers als “uitvoerders”
. Bijlagen.

Uitgever Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland. AWN Afd. 23
Jaar 2006
Aantal pagina’s 66
Rubriek
 • Archeologie
 • Rechtsgeschiedenis
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 06-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print