Verleden wordt heden: een handreiking voor vrijwilligers in de archeologische monumentenzorg

Titel Verleden wordt heden: een handreiking voor vrijwilligers in de archeologische monumentenzorg
Auteur Ria Berkvens; Tonnie van de Rijdt – van de Ven
Afbeelding
Omschrijving Uit een nieuwe uitgave

De eerste versie

In 2005 gaf de Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland (AWN-afdeling 23) de eerste versie uit van ‘Verleden wordt Heden’. Aanleiding was de in voorbereiding zijnde Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz). De vereniging wilde haar leden en gemeente tijdig informeren over de vele nieuwe taken die de gemeenten volgens deze wet zouden gaan krijgen en de rol die vrijwilligers daarbij kunnen spelen. De uitgave bleek in een duidelijke behoefte te voorzien. Niet alleen voor de eigen leden, er kwamen aanvragen uit het hele land.

Een handreiking specifiek voor vrijwilligers

Er is inmiddels veel gepubliceerd over Malta en de Wamz. Nóg een boek lijkt dan niet meer zo nodig. Echter, vrijwilligers hebben een specifieke informatiebehoefte. Er is behoefte aan basale kennis over wet- en regelgeving en aan informatie over wanneer en hoe je als burger op kunt komen voor de belangen van de archeologie. Daar voorzien die bestaande publicaties maar deels in. Deze herziening is bedoeld om geactualiseerde informatie te geven die specifiek op  vrijwilligers in de archeologie is afgestemd.

Inhoud

 • Archeologische monumentenzorg
 • Gemeentelijke archeologiebeleid
 • Archeologie meewegen bij ruimtelijke ordening
 • Het archeologisch onderzoeksproces
 • De rol van vrijwilligers
 • Bijlagen
Uitgever Archeologische Vereniging Kempen- en Peelland; Druk: Nauta en Haagen
Jaar 2010 (eerste uitgave 2005)
Aantal pagina’s 126
Rubriek
 • Archeologie
 • Gebouwen en architectuur
Regio
 • Zuid-oost Brabant
 • Nederland overig
Plaatsnaam
Locatie 01-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print