Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel III)

Titel Handschriftenverzameling van meester C. Rijken (Deel III)
Auteur H. Huibers
Afbeelding
Omschrijving DUISEL IV
Het Kasteel
Blazoen van het geslacht van Eyck
Duisel IV onderwijs
Schoolmeester te Eersel
Schoolmeester te Steensel
Schoolmeester te Riethoven
Schoolmeester te Hoogeloon
Schoolmeester te Hapert
Schoolmeester te Casteren
Oproeping voor onderwijzer uit het jaar 1820
Geslacht Zijnen
Geslacht Ramaer
Vergelijkend examen
Uit de 17e en 18e eeuw
Reglement der Heren Regeerders der Vrijheid van Eersel
Kerk van Duisel
Werken en Bijdragen van Welvaarst
Oorkonden Duisel 1351-1636
Duizel (oorkonden H.H.)
Pachthoeve te Duizel
Waalre
De Martelie v.d. H. Wilgefortis
Hapert, Steensel, Casteren, Duisel, Hoogeloon
Oerle
Campiniae – Dialogus VI. Partes sectus. Caput III
Klokkenopschrift Duisel
Prijzen van eenige artikelen te ’s Bosch in 1612-1615
Eersel, Duysel ende Steensel
Meerveldhoven
Hertogen van Brabant
De Heilige Linde te Eersel

STEENSEL

Ligging, Bevolking, Bodem van Steensel
De Parochiekerk
De Toren
De klok
Pastorie
School, Schoolhuis, Onderwijzers
Lijst van schoolmeesters te Steensel
Dirck van Gennip
Pastoors van Steensel
Plundering door de Franschen Anno 1688
Kroniek, Lotgevallen en feiten
De Franschen en Spanjaarden te Steensel Anno 1702
De ‘Steenselsche Bende’
Gezegden
Scheldnamen
Gloeiige te Oerle
Scheldnamen
Gloeiigen
De gloeiige te Steensel
De pier van Steensel
De Steenselse pier
Het haspelend kabouterwijfje te Steensel
EERSEL EN OMGEVING I

Eersel is een oud dorp
Oorsprong, afleiding en beteekenis van plaatsnamen
Ding- en Schepenbanken
I Toren en kerk te Duisel
II Toren en Klokken van Eersel
III Klok van Steensel
1648 en vervolg. Overname der kerken
Beëdigde verklaring 1775 Klok
Toren van Duisel
III een oud dorp
De paal
Keien of Steenen
Naam Eersel, Eeresloch enz.
Legende van het kasteel van Blaarthem
Legende van den snijder of kleermaker
Legende van St. Eloy
De bokkenrijders
Dood van Yperen 1349
Het wolvenkapelletje te Opwetten
Stampvoet
Het Witte paard
Hengstenspoor
Juffrouw zonder hoofd
De onkwetsbare haas
De zwarte hond
De zwarte kat
Pest van Yperen

Jaar 1988
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Cultuurgeschiedenis
 • Gebouwen en architectuur
 • Heemkunde algemeen
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Duizel; Eersel; Steensel
Locatie 03-4
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print