Virga Jessefeesten Hasselt: zevenjaarlijkse ommegang op de zondagen 13-20 en 27 augustus 1989

Titel Virga Jessefeesten Hasselt: zevenjaarlijkse ommegang op de zondagen 13-20 en 27 augustus 1989
Auteur
Afbeelding
Omschrijving Uit het voorwoord :

Op de zondagen 13, 20 en 27 augustus vinden te Hasselt de Zevenjaarlijkse Feesten plaats ter ere van O.-L.-Vrouw Virga Jesse. De ommegang van dit jaar beeldt ons het leven van Maria uit in zeven nog goed gekende bijbeltaferelen. Ze belichten telkens een aspect van haar leven, maar ook van Christus’ leven en van ons eigen leven. Verwachting, roeping, vreugde, stilte, licht en schaduw, eerbied, spreken, dat zijn de themata die dit jaar aan bod komen. Maria brengt ons naar de Heer. We zien hem al weldoende rondgaan en door zijn lijden en dood verlossing, heil en leven brengen, wat door zending van de Geest bekrachtigd wordt. Er zal veel te zien zijn in Hasselt, maar nog meer te beleven. We leven er op intense wijze het leven van Maria mee. Zij is de loot uit de stronk van Jesse. Zij heeft de belofte die eens aan de vaderen werd gedaan, volledig ingelost. Zij heeft haar vreugde uitgejubeld met het eerste Magnificat. Het is het lied van allen die de Heer dank willen zeggen.

Inhoud: 

 • Voorwoord door J. M. Heuschen, bisschop van Hasselt
 • Voorwoord door Louis Roppe, burgemeester van Hasselt.
 • De zevenjaarlijkse Virga-Jessefeesten – De zevenjaarlijkse ommegang – De bedevaart – Het ommegangslied.
 • Virga Jesse Zevenjaarlijks Magnificat – Inleiding – Feest van zeven jaren – Lied van de zeven dagen: de schepping – De zeven dagen van Maria – Dag van de verwachting: het meisje Maria – Dag van de roeping: de boodschap – Dag van de vreugde: het Magnificat – Dag van de stilte: de geboorte – Dag van licht en schaduw: de opdracht in de tempel – Dag van de eerbied: de terugvinding – Dag van het spreken: Kana – De topmomenten uit het leven van Christus, van zijn openbaar leven tot de verrijzenis – Dag van de Heer – Dagen der dagen: kruis en verrijzenis – Zeven dagen van de Geest – De bedevaart naar de Virga Jesse en de tocht van de Hasseltse Lievevrouw door de stad vormen de bekroning van de ommegang – Dag van de bedevaart – Feest van de Virga Jesse.
 • Wegwijzer van de ommegang 1989
 • Hasseltse folklore
 • Feestprogramma
 • Praktische informatie
 • Dank aan scholen en instellingen
 • Het comité dankt
 • Maastricht verwelkomt u in 1990
Uitgever Paul Judo, Hasselt / Comité Zevenjaarlijkse Virga-Jessefeesten v.z.w. , Hasselt.
Jaar 1989
Aantal pagina’s 72
ISBN D/1989/3314/01
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Kerkgeschiedenis
 • Sociale groepen en groeperingen
 • Volkskunde
Periode
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • De Kempen (B)
 • België overig
Plaatsnaam
 • Hasselt (B)
Locatie 03-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print