Volkshuisraad in Vlaanderen ∗

Titel Volkshuisraad in Vlaanderen ∗
Reeksnaam Volkshuisraad in Vlaanderen (deel 1)
Auteur Dr. Jozef Weyns
Afbeelding
Omschrijving Naam, vorm, geschiedenis, gebruik en volkskundig belang der huiselijke voorwerpen in het Vlaamse land van de Middeleeuwen tot de Eerste Wereldoorlog.

Uit het Voorbericht:

Toen ik het voornemen tot het schrijven van onderhavig werk heb opgevat – in de wintermaand 1957 – was er in Vlaanderen nog zeer weinig om het hier behandelde onderwerp te doen geweest. De belangstelling voor het meubel (vooral vanwege de verzamelaars), en voor de stoffelijke volkscultuur in het algemeen (vanwege de navorsers), is sedertdien in sterke mate toegenomen. Het is echter vooral in Nederland dat er, te kust en te keur, boeken en boekjes betreffende onderdelen van het huisraad zijn verschenen. Ik vlei mij nu met de mening, dat het hier aangeboden werk, als eerste grote verkenning van het gehele onderwerp, in Vlaanderen aan een behoefte beantwoordt en een leemte zal wegwerken.
En nu moet ik dit werk de wereld laten ingaan met een tweevoudig beklemmend gevoel: ik kon het niet zo volledig uitwerken als ik het had gewild, en het was reeds verouderd – het lot van ieder boek! – aleer het licht er op kon vallen, want er kon zo goed als geen rekening meer worden gehouden met wat er na 1972 over het onderwerp is verschenen. Die beklemming wordt echter overstelpt door de blijdschap om de twee forse boekdelen die het levenslicht hebben aanschouwd

Inhoud:

Voorbericht

. Haardgerief.
. Zitmeubelen.
. Bergmeubelen.
. De slaapstede.
. Kindergerief.

Uitgever Dr. Jozef Weyns,, «Ter Speelbergen», Beerzel (B)
Jaar 1974
Aantal pagina’s 413
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Heemkunde algemeen
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Nijverheid en industrie
 • Volkskunde
Periode
 • Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000
 • Late Middeleeuwen – 1000 tot 1500
 • 16de Eeuw (Renaissance) – 1500 tot 1600
 • 17de Eeuw (Gouden Eeuw)\t- 1600 tot 1700
 • 18de Eeuw (Verlichting) – 1700 tot 1800
 • 19de Eeuw (Industrialisatie)\t – 1800 tot 1900
 • 1ste helft 20ste Eeuw -1900 tot 1950
Regio
 • De Kempen (B)
Plaatsnaam
Locatie 03-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print