Westerhoven Plangebied Sint Servatius: Proefsleuvenonderzoek met doorstart naar opgraving.

Titel Westerhoven Plangebied Sint Servatius: Proefsleuvenonderzoek met doorstart naar opgraving.
Auteur Drs. M. Kooi; m.m.v. drs L. van Beurden; E.A.M. de Boer MSc, MA; drs. A.C. van de Venne
Afbeelding
Omschrijving ISSN 1873-9350; BAAC rapport A-13.0076

Uit Samenvatting  en Inleiding:

Op 22 en 23 april 2013 heeft BAAC bv een proefsleuvenonderzoek met doorstart naar een opgraving uitgevoerd in het plangebied St. Servatius te Westerhoven, in de gemeente Bergeijk. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied zich bevindt op een lager terrein, op de flank van een dekzandrug. Op basis van bekende vindplaatsen in de omgeving heeft het plangebied een hoge archeologische verwachting gekregen voor bewoning en sporen van landgebruik uit de periode vanaf de late prehistorie tot en met de late middeleeuwen. De aanleiding voor het onderzoek is de geplande nieuwbouw, waarbij de in de bodem aanwezige archeologische resten definitief verloren zullen gaan.
Uit de opgravingsgegevens is gebleken dat het onderhavige plangebied zich in een breed fluvio-periglaciaal dal bevindt, waarin zich in het Holoceen op circa 200 m ten zuidoosten van het plangebied de beek van Keersop heeft ingesneden.
Tijdens het onderzoek dat het onderwerp is van deze rapportage zijn bewoningssporen en vondsten tevoorschijn gekomen die dateren in de late middeleeuwen. De vindplaats uit de late middeleeuwen betreft vijf structuren: een huis en vier bijgebouwen.

Inhoud:

Samenvatting

. Inleiding.
. Onderzoekskader.
. Resultaten.
. Synthese.
. Literatuur.
. Lijst van afbeeldingen.

Bijlagen

Uitgever BAAC bv.
Jaar 2015
Aantal pagina’s 91
Rubriek
 • Archeologie
Periode
 • Late Middeleeuwen – 1000 tot 1500
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Westerhoven
Locatie 05-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print