Zij volgden de Ster….: Kerstboek voor het hele gezin

Titel Zij volgden de Ster….: Kerstboek voor het hele gezin
Auteur Jan Naaijkens
Afbeelding
Omschrijving Zij volgden de Ster….: Kerstboek voor het hele gezin. Verhalen, liedjes en toneelstukjes rond het Kerstfeest

Inleiding:

Bijna alle bijdragen in dit boek zijn lang geleden geschreven; enkele zijn meer dan dertig jaar oud. Sindsdien hebben zich stormachtige ontwikkelingen voorgedaan in de religieuze belevingswereld. Tegen de achtergrond van deze ontwikkeling zou men dit kerstboek dus een ‘ouderwets’ boek kunnen noemen. Maar ouderwets kan ook een merkteken zijn van degelijkheid en betrouwbaarheid. En dit geval betekent het allerminst hetzelfde als ‘achterhaald’. Immers: het kerstfeest is een der weinig feesten die de storm der tijden met glans hebben doorstaan. En nog altijd is Kerstmis in veler leven een rustpunt, een moment van bezinning in onze jachtige dagen. In tal van gezinnen wordt het feest nog gevierd op een manier zoals dat uit een ver verleden werd doorgegeven. Dat betekent onder meer, dat het Kerstfeest eerst en vooral een huiselijk gebeuren is. Dit Kerstboek kan een handreiking bieden aan deze huiselijke viering. Het is namelijk een huiselijk boek, letterlijk voor jong en oud.

Inhoud:

. Liederen, toneelstukjes voor:
. 6-8 jarige.
. 8-10 jarige.
. 10 tot 12 jarige
. Volwassenen

Uitgever De Lijster, Maasbree
Jaar 1981
Aantal pagina’s 151
ISBN 90 6486 028 9
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Kunst
 • Media
 • Taal en letterkunde
 • Volkskunde
Periode
 • 1ste helft 20ste Eeuw -1900 tot 1950
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 01-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print