Bewoningssporen uit de Volle Middeleeuwen in het plangebied Boterbogten te Steensel, gemeente Eersel (ZAR 54)

Titel Bewoningssporen uit de Volle Middeleeuwen in het plangebied Boterbogten te Steensel, gemeente Eersel (ZAR 54)
Reeksnaam Zuidnederlandse Archeologische Rapporten ZAR (nr. 54)
Auteur drs. M. Wesdorp
Afbeelding
Omschrijving Inleiding:

Deze publicatie is het verslag van archeologische opgravingen in het plangebied Boterbogten, ten zuiden van Steensel.  (Noord Brabant) in de gemeente  Eersel.  Het onderzoek is uitgevoerd in het kader  van een bestemmingswijziging van een agrarisch gebied naar een woonwijk. Bij de bouw van de woonwijk zouden eventuele archeologische vindplaatsen verstoord kunnen worden. Het plangebied heeft een omvang van ca. 1.7 ha. en ligt tussen de Riethovenseweg, de Boterbogt en een onverharde weg, het noordoostelijk deel van het Molenpad.
Op veel plaatsen in Zuid-Nederland zijn onder oude akkercomplexen archeologisch vindplaatsen aangetroffen en voor het plangebied Boterbogten lag dit ook in de lijn der verwachting De Gemeente Eersel heeft daarom in 2008 een bureauonderzoek laten uitvoeren door S.R.E. Milieudienst. De conclusie van dit onderzoek was een vervolgonderzoek uit te laten voeren.
Tijdens het archeologisch onderzoek zijn delen van nederzettingen uit de Volle Middeleeuwen onderzocht, alsmede sporen van landgebruik uit de Nieuwe Tijd.

Inhoud:

Inleiding

. Het onderzoek
. Geologie, landschap en bodem
. Vindplaatsen en datering
. De middeleeuwse structuren van vindplaats 1
. De middeleeuwse structuren van vindplaats 2
. Greppels uit de nieuwe tijd van vindplaats 3
. Vondsten
. Besluit
. Sporen uit de prehistorie van vindplaats 4
. Structuren en sporen van de volle middeleeuwen van vindplaats 1 en 2
. Structuren uit de nieuwe tijd van vindplaats 3
. Referenties
. Bijlagen

Uitgever VUhbs archeologie; Vrije Universiteit, Amsterdam
Jaar 2014
Aantal pagina’s 67
ISBN 978 90 8614 626 0
Rubriek
 • Archeologie
 • Flora en Fauna
Periode
 • Bronstijd – 2000 v. Chr. tot 800 v. Chr.
 • IJzertijd – 800 v. Chr. tot 12 v. Chr.
 • Romeinse tijd – 12 v. Chr. tot 450 na Chr.
 • Vroege Middeleeuwen – 450 tot 1000
 • Late Middeleeuwen – 1000 tot 1500
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Steensel
Locatie 07-3
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print