Zwartboek Vliegveld Welschap: Uitgave gezamenlijke actiecommitees “Welschapstop”

Titel Zwartboek Vliegveld Welschap: Uitgave gezamenlijke actiecommitees “Welschapstop”
Auteur E. Plantenga-van Noort, W. Engbers, P. Horbach, H. Thijssen, H van Uchelen
Afbeelding
Omschrijving Uit Woord vooraf:

Welschap is een uiterst belangwekkende testcase.Regeren is vooruitzien.
Of de regeerders in Brabant de vooruitziende blik bezitten die van hen verwacht moet worden, zal blijken uit de afhandeling van de affaire Welschap.
Zij die vooruitzien stellen namelijk, dat de groei van de economische productieve activiteit moet worden afgeremd. Zo niet, dan gaarne aarde en zeeën ten onder en verworden zij tot woestijn en dode oceanen.
Dan rijst de vraag welke vormen van productieve activiteit het eerst in aanmerking komen om teruggedraaid re worden. Uiteraard die vormen van productieve activiteit die het makkelijkst misbaar zijn en die vormen die het meest bijdragen tot vervuiling van zee en aarde.
Er is een handjevol mensen dat dit vliegveld een belang vindt, een economische belang. Het welzijn vraagt dat dit – geringe – economisch belang met graagte moet worden opgeofferd.
Er is een handjevol mensen dat vindt dat dit vliegveld een militair belang dient. Het welzijn van een stad vraagt dat dit militair belang op een andere wijze gediend wordt.
Van overheidswege is gesteld dat wie Welschap ‘weg’ wilt hebben, deze overheid niet tegen zich zal vinden. Deze stellingname is zwaar onvoldoende. Zij moet luiden, dat wij – overheid – Welschap ‘weg’ willen hebben, tot elke prijs, en dat wie anders wil, ons (overheid) tegen zich vindt.

Inhoud:

Woord vooraf

Verantwoording

. Historisch overzicht.
. Bestuurlijke aspecten.
. De technische mogelijkheden van de geplande baan.
. Planologie en Welschap.
. Kosten eenheden.
. Garanties en restrikties.
. NAVO – eisen
. Milieu-Hygiënische aspecten.
. Een sociaal-economische benadering.
. Slotbeschouwing.
. Literatuuropgave en referenties.

Uitgever Welschap Stop, Oerle
Jaar 1972
Aantal pagina’s 42
Rubriek
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Nijverheid en industrie
 • Rechtsgeschiedenis
 • Sociale groepen en groeperingen
Periode
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Welschap; Eindhoven
Locatie 01-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print