Agenda

U vindt behalve de data voor de geplande activiteiten voor onze leden (die veelal ook voor niet-leden toegankelijk zijn) ook de data voor de bestuursvergaderingen. U kunt daardoor, hoewel die vergaderingen niet openbaar zijn, eventuele zaken waarvoor u de aandacht van het bestuur wilt vragen tijdig voor die vergaderingen kenbaar maken aan het secretariaat. Ook activiteiten georganiseerd door andere verenigingen of stichtingen welke de moeite van het vermelden waard zijn kunt u op onze website terugvinden.

dinsdag 11 dec 2018
20:00 -22:30
Lezing: “Het ontstaan van de Benelux-grenzen” door Aad Engelfriet
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Eersel
dinsdag 8 jan 2019
20:00 -22:30
Lezing: "Prehistorische grafheuvels" door Liesbeth Theunissen
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Eersel
dinsdag 12 feb 2019
20:00 -22:30
Jaarvergadering 2019
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Eersel
dinsdag 12 mrt 2019
20:00 -22:00
Lezing: "Volksverhalen" door Maria van Deutekom
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Eersel
dinsdag 9 apr 2019
20:00 -22:00
Lezing: "Legerkamp bij Oirschot (1831-1834)" door drs Arthur de Vries
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Eersel
dinsdag 14 mei 2019
20:00 -22:00
Lezing: "Monseigneur Rini Bekkers" door Wim van Krey
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Eersel
dinsdag 10 sep 2019
20:00 -22:00
Lezing: “Textiel en tabak waar zijn zij gebleven” door Peter Trommar
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Eersel