Archief portalEersel N.H. Kerk

Eersel N.H. Kerk

Nederlands Hervormde Kerk Eersel

Treffers 1 t/m 12 van 12    » Klikplaatjes-overzicht     » Dia Voorstelling

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
NH Kerk
NH Kerk
De NH Kerk in de huidige tijd. 
 
2
NH Kerk
NH Kerk
NH Kerk in 1935 
 
3
NH Kerk
NH Kerk
NH Kerk in de zestiger jaren.

Voor een uitgebreide informatie van dit gebouw verwijzen wij naar het betreffende album. 
 
4
NH Kerk
NH Kerk
De pastorie van Eersel was gevestigd in huize „De Drietip", en staat aan de Duizelse weg in Eersel. Het werd aan de gemeente geschonken door mej. Mirandolle , die in het begin van de vorige eeuw een mooi zomerhuis op de Hees liet bouwen. 
 
5
Markt 40
Markt 40
Dit pand deed ook dienst als pastorie. De ernaast staande timmerwerkplaats werd later aan de boerderij toegevoegd en kreeg de naam " De Krollen ".  
 
6
NH Kerk
NH Kerk
In 1812 wordt de eerste steen gelegd door Adrianus de Bie. Deze was secretaris van de gemeenten Eersel, Duizel en Steensel. Hij moest in die tijd balanceren tussen de katholieke meerderheid en hervormde minderheid. 
 
7
NH Kerk
NH Kerk
Schenkingsakte Lodewijk Napoleon. In 1809 schonk de Koning een bedrag van Fl.6000,00 voor het bouwen van een hervormde kerk te Eersel. 
 
8
NH Kerk
NH Kerk
Lodewijk Napoleon 
 
9
NH Kerk
NH Kerk
Interieur van de kerk met de kansel die oorspronkelijk uit de Willibrorduskerk komt. 
 
10
NH Kerk
NH Kerk
Harrie Verstappen (brandstofhandelaar) was lange tijd de behulpzame buurman van de kerk. Hij snoeide de haag en bood indien nodig sanitaire voorzieningen aan. 
 
11
NH Kerk
NH Kerk
Pittoresk plaatje van de N.H. Kerk te Eersel 
 
12
NH Kerk
NH Kerk
De ontmoetingsruimte " De Klepel " werd in 1989 geopend. 
 

Verbonden met Historie N.H. Kerk Eersel