Archief portalEersel Sint Willibrorduskerk

Eersel Sint WillibrorduskerkTreffers 1 t/m 23 van 23    » Klikplaatjes-overzicht     » Dia Voorstelling

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Eersel St. Willibrorduskerk 001
Eersel St. Willibrorduskerk 001
Luchtfoto uit 1954 
 
2
Eersel St. Willibrorduskerk 002
Eersel St. Willibrorduskerk 002
Schets van Willibrorduskerk door Hendrik Verhees d.d. 2 juni 1788 
 
3
Eersel St. Willibrorduskerk 003
Eersel St. Willibrorduskerk 003
St. Willibrorduskerk gezien vanaf de Schadewijkstraat in de sneeuw.Rechts vooraan het huis van Tinus van Kuijk.
Omstreeks 1925 gemaakt door Kapelaan Gommers. 
 
4
Eersel St. Willibrorduskerk 004
Eersel St. Willibrorduskerk 004
Ansicht groeten uit Eersel RK kerk en pastorie, met korenveld op de voorgrond. 
 
5
Eersel St. Willibrorduskerk 005
Eersel St. Willibrorduskerk 005
St. Willibrorduskerk en Paulusbond gezien vanaf de Kerkstraat. 
 
6
Eersel St. Willibrorduskerk 006
Eersel St. Willibrorduskerk 006
St. Willibrorduskerk gezien vanaf de Aengilbertusstraat. 
 
7
Eersel St. Willibrorduskerk 007
Eersel St. Willibrorduskerk 007
St. Willibrorduskerk en Paulusbond in de sneeuw. 
 
8
Eersel St. Willibrorduskerk 008
Eersel St. Willibrorduskerk 008
Bomen rooien met Driek de Haas, Toon en Tijs Maas ca 1922. 
 
9
Eersel St. Willibrorduskerk 009
Eersel St. Willibrorduskerk 009
Uitbreiding van St. Willibrorduskerk, ca. 1922. 
 
10
Eersel St. Willibrorduskerk 010.
Eersel St. Willibrorduskerk 010.
Restauratie werkzaamheden aan de toren ca. 1933. 
 
11
Eersel St. Willibrorduskerk 011.
Eersel St. Willibrorduskerk 011.
Kerkraam. Jezus bij de waterput in gesprek met de Samaritaanse vrouw. 
 
12
Eersel St. Willibrorduskerk 012.
Eersel St. Willibrorduskerk 012.
Kerkraam. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan (zie het Lam Gods) 
 
13
Eersel St. Willibrorduskerk 013
Eersel St. Willibrorduskerk 013
Kerkraam. Jezus verricht wonderen (geneest de blinde Bartimeus of de knecht van de Honderdman van Kafarnaum; Heer ik ben niet waardig) 
 
14
Eersel St. Willibrorduskerk 014
Eersel St. Willibrorduskerk 014
Kerkraam. Jezus toont Zijn Heilig Hart aan Margaretha, Maria Alacoque (Is geen Bijbels tafereel) 
 
15
Eersel St. Willibrorduskerk 015
Eersel St. Willibrorduskerk 015
Kerkraam Steniging van de H. Stefanus 
 
16
Eersel St. Willibrorduskerk 016
Eersel St. Willibrorduskerk 016
Kerkraam. Maria openbaart zich als “De Onbevlekte Ontvangenis" 
 
17
Eersel St. Willibrorduskerk 017
Eersel St. Willibrorduskerk 017
Kerkraam. St. Willibrordus en de mensen, die door zijn verkondiging tot geloof komen (Luc van Hoek; Goirle) In 1972 is het raam
verwijderd na het verplaatsen van het orgel.  
 
18
Eersel St. Willibrorduskerk 018.
Eersel St. Willibrorduskerk 018.
Kerkraam. Oorspronkelijk achter het altaar en verwijderd bij plaatsing van het orgel Heilige Drie-eenheid. 
 
19
Eersel St. Willibrorduskerk 019
Eersel St. Willibrorduskerk 019
Kerkraam. De bedevaart naar Werbeek (Luc van Hoek; Goirle) 
 
20
Eersel St. Willibrorduskerk 020
Eersel St. Willibrorduskerk 020
Kerkraam. Maria, een jonge Jozef en de duif als symbool van de H. Geest (Zie de dienstmaagd des Heren) 
 
21
Eersel St. Willibrorduskerk 021
Eersel St. Willibrorduskerk 021
Kerkraam. Achter het Tabernakel Jezus, Maria en Jozef (als oudere man) 
 
22
Eersel St. Willibrorduskerk 022.
Eersel St. Willibrorduskerk 022.
Kerkramen Priesterkoor vroeger. (zie 016, 017 en 018) 
 
23
Eersel. St. Willibrorduskerk 023
Eersel. St. Willibrorduskerk 023
Priesterkoor na verplaatsen orgel. Het middelste kerkraam is verwijderd. 
 

Verbonden met Historie Sint Willibrorduskerk, Eersel