Archief portalHistorie BurgemeestersVindplaats informatie    |    Media    |    Aantekeningen    |    Alles

 • Naam Historie Burgemeesters 
  Vindplaats-ID REPO2 

 • Foto's
  Burgemeester Eersel 001.
  Burgemeester Eersel 001.
  Peter Johannes Leyssen.

  Geb. te Achel ca. 1769, overleden te Eersel op 27 april 1848.
  Zoon van Antonius en van Maria Catharina Matheijssen.
  Beroep: Stijfselmaker

  Gehuwd mat Margaretha Catharina Vissers.
  Ambtsperiode 1 januari 1811 – 27 april 1848.

  Albums
  Burgemeesters van Eersel
  Burgemeesters van Eersel (15)
 •  Aantekeningen 
  • Enkele gebeurtenissen tijdens de ambtsperiode van:

   PETRUS JACOBUS DE KORT

   1895: Aanleg en eerste rit van tram te Eersel.
   Oprichting Coöperatieve melkfabriek aan de Hoogstraat te Eersel.
   De weduwe Aarts en zonen beginnen een sigarenmakerij.

   1896: Oprichting van de NCB, afdeling Eersel.
   De sigarenmakerijen van Van Dongen, van Reinier en C. A. Rijken worden gesticht.

   1898: De Hr. M. Kwinten wordt hoofd van de school en enige onderwijzer.
   Deze M. Kwinten was de vader van de bekende Eerselnaar Piet Kwinten.

   1899: Deze burgemeester liet een boerderij en behoorlijk wat grond na aan de gemeenschap d.i. het kerkbestuur. Later zal op deze gronden een klooster worden gesticht en vanaf 2007 is daar het gemeentehuis.


   JOHANNES THEODORUS VAN DEN BOOM


   1902: Op 2 april is de plechtige eerste steenlegging van het klooster door pastoor Schoenmakers. Op 6 november worden de eerste zusters uit Schijndel verwelkomd door de Eerselse gemeenschap.

   1904: Smederij van den Hurk wordt gevestigd aan De Dijk.

   De pastorie wordt afgebroken en een nieuwe gebouwd.
   Van de oude stenen wordt de Paulusbond gezet.

   1906: De stoomtram rijdt ter hoogte van de Hagedoorn uit de rails.
   Dit spectaculaire ongeluk wordt vastgelegd door huisschilder en fotograaf Harrie van Empel.

   De eerste heide wordt ontgonnen tot proefweide.

   1908: Vanuit Den Bosch wordt aan de zusters gevraagd of er zwakke kinderen geplaatst kunnen worden in het klooster. Dit is het begin van de gezondheidskolonie.

   1912: De eerste stoomzuivelfabriek St. Benedictus wordt voltooid. Het pakhuis van de boerenbond wordt opgericht.

   1917: Definitief besluit om de toren van de Willibrorduskerk terug te geven aan de parochie. De sleutel van de toren blijft ter beschikking van het gemeentebestuur.

   1918: Sigarenfabrikant Aarts begint met de bouw van het kenmerkende pand aan de Nieuwstraat , de “Lindenhof” genaamd.
   De raadhuis-kapel wordt gerenoveerd en in gebruik genomen.

   1919: Piet Cuypers en zijn vrouw Marie Rombouts trouwen op 26 februari en openen op 27 februari een winkel in huishoudelijke artikelen en meubels. Dit is het begin van Cuypers Meubelen, die tot 2000 heeft bestaan.

   Mej. Mirandolle betrekt een landhuis op de Hees. Zij is de rijke bezitster van koffieplantages in Nederlands-Indië , uit Amsterdam afkomstig.

   1920: Op Dijk 14 is een jongens- en meisjesschool en deze zal na 1927 blijven bestaan als huishoudschool, kleuterschool , politiebureau en gemeentedienst.

   1922: In de kommen van de dorpen wordt voor het eerst elektriciteit aangelegd.   PETRUS GUILIELMUS AMANDUS GASPARUS PANKEN

   1902: Burgemeester van Duizel en Steensel


   1923: De gemeenten Eersel en Duizel/Steensel fuseren tot een gemeente Eersel.
   Oprichting van landbouw – huishoudschool.
   Winkelier C. Corsten begint op Nieuwstraat 39 een sigarenfabriek.

   1924: De gemeente krijgt een renteloos voorschot van ƒ 20.000, geschonken door Mej. Mirandolle voor de aanleg van elektriciteit in de gemeente Eersel.

   1926: De stichting RK Bijzondere meisjes – en jongens lagere school begint in de oude openbare school met het bijzondere onderwijs.

   1927: De jongensschool aan de Postakkers wordt geopend. Drie leerkrachten worden benoemd: de heren Maas (hoofd) Stravens en Kwinten.
   De Hr. Panken wordt benoemd tot Ridder in de orde van Orange Nassau wegens 25 jaar burgemeesterschap.

   1928: Piet Moors begint een winkel met speelgoed en snoep aan de Markt.

   1929: Meester Van der Zanden wordt benoemd tot directeur van de nieuw te stichten R.K. Lagere Landbouwschool van de N.C.B. aan de Nieuwstraat in Eersel. Meester Van der Zanden werd de eerste full-time landbouwonderwijzer in de streek.

   1934: 25 jaar afgevaardigde in de Provinciale Staten

   1935: Johannes Aelen wordt Pastoor te Eersel. Hij zou tot 1 januari 1966 aanblijven.

   1937: Mej. Gijsbers uit Reusel vestigt zich als gediplomeerde vroedvrouw.
   De tram stopt met vrachtvervoer (personenvervoer was al gestopt in 1930) omdat kosten met vrachtauto’s lager liggen.

   1940: Per 31 december 1940 wordt eervol ontslag verleend i.v.m. de bezetting. Na de bevrijding wordt Panken nog voor enige tijd teruggeroepen totdat hij wordt opgevolgd door burgemeester Stevens.   JOHANNES LAMBERTUS ANTONIUS STEVENS


   1946: De coöperatieve zuivelfabrieken verenigen zich in zuivelvereniging “De Kempen” waaruit later Campina zal ontstaan.

   1947:Er wordt gestart met de ontginning van de Roten. (100 ha)

   Wegens werkloosheid en tekort aan landbouwgrond emigreren enkele gezinnen naar Canada, Nieuw Zeeland en Brazilië.

   In Eersel wordt een heemkundige studiekring opgericht.


   1948: In dit jubeljaar worden gevierd:

   - 12 eeuwen gemeente Eersel

   - 25 jaar samenvoeging Eersel – Duizel – Steensel

   - 300 jaar kapel / raadhuis

   - 50 jaar koningschap van vorstin Wilhelmina

   Of dit alles historisch correct is valt te betwijfelen.

   De kapel krijgt gebrandschilderde ramen door Daan Wildschut vervaardigd.

   1950: De N.C.B. bouwt een huishoudschool aan de Gebr. Hoeksstraat.

   1952: De familie Huijbregts vestigt zich aan de Markt met een boek- en kantoorboekhandel. Hieruit zou later drukkerij De Kempen ontstaan.

   Johannes van Houtert wordt pastoor te Duizel, later zal hij de St. Jansvaart oprichten, een luisterrijke sacramentsprocessie.

   De Boerenleenbank viert haar 50 jarig bestaan. De heer De Haas viert eveneens zijn 50 jarig dienst jubileum. Zijn broer, bisschop in Brazilië was ook aanwezig. Naar hem zal later een straat worden vernoemd.

   1953: In februari is er de watersnoodramp. Ook nu zal het Jacobusgesticht de helpende hand bieden door evacués te huisvesten.

   In de gemeente is men gestart met de aanleg van een waterleidingnet.

   De heer Panken viert zijn 40-jarig directeurschap van de Boerenleenbank te Duizel en Steensel.

   1954: Er wordt besloten tot de bouw van een brandweerkazerne. Verdere maatregelen zijn de aanschaf van een neveltankwagen, aanleg van brandputten, meldings- en alarmeringssystemen en een echte sirene.

   De plannen voor een nieuw gemeentehuis beginnen vorm te krijgen. Uiteindelijk valt het besluit te gaan bouwen op de plaats van de brouwerij en dat is midden op de Markt.

   1955: Pastoor Aelen viert zijn 40-jarig priesterfeest.

   1956: Opening van de brandweerkazerne.

   1957: In de oude sigarenfabriek van Prinsen aan de Willibrorduslaan wordt de eerste HBS gestart.

   Huize St.- Joseph krijgt een nieuw gezicht in de Duizelse bossen en wordt Maranatha, een school en een tehuis voor zwakbegaafden voor de Kempen maar ook ver daarbuiten.

   Duizel en Steensel hebben hun nieuwe lagere school gebouwd.

   Op 6 juli 1957 wordt het nieuwe gemeentehuis aan de Markt geopend.
   Ter gelegenheid hiervan wordt het Eersels volkslied ten doop gehouden, het z.g. Contente Mens lied. Componist is Harrie van Woerkum en tekstdichter Piet Kwinten.
   Het beeldje van de Contente Mens is vervaardigd door Richard Bertels en wordt aangeboden aan burgemeester Stevens.


   De kapel / raadhuis wordt gerestaureerd, in oude luister hersteld en weer aan Maria toegewijd als bedehuis. Door overhandiging van de sleutel aan pastoor Aelen komt de kapel weer in handen van de parochie voor het symbolisch bedrag van één gulden.

   1958: De coöperatieve zuivelfabriek St. Benedictus sluit haar deuren. De melk wordt nu naar de grote zuivelfabriek in Bergeijk gebracht.

   De telefoniste kan met pensioen want de “automatische” telefoon treedt in werking.

   1959: De toren (1425/1450) in Steensel wordt in oude glorie hersteld.

   1960: Door de verkaveling van landbouwgronden verandert het Kempische landschap; er gaat een groot aantal historische kavelvormen verloren, vele houtsingels en bomen verdwijnen. De grondwaterstand wordt door kunstmatige ontwatering beïnvloedt, waardoor er in de beekdalen gewassen zoals mais en bieten worden geteeld.
   De grootste veranderingen in landschapsvorm vinden echter plaats door de afgravingen van Ter Spegelt, het E3-strand en de visvijver in Duizel, ten behoeve van de aanleg van de E3-weg.

   1962: De boerenpakhuizen van Eersel, Duizel en Steensel fuseren. De Eerselse vestiging blijft bestaan tot 1974, daarna komt er nieuwbouw aan het Domineespad te Hoogeloon.

   1965: De aanleg van snelweg E3 betekent een verlies van 110 ha landbouwgrond en bossen.

   De Rooms Katholieke jonge boerenstand wordt omgezet in de KPJ Katholieke plattelands jongeren, wegens toename van niet-agrariërs.

   1967: Ook de boerinnenbond wordt omgezet in KVO, Katholieke Vrouwen Organisatie, wegens dezelfde reden als hierboven.

   De jongens- en meisjesschool ( L.O. )worden samengevoegd.
   Het middelbare onderwijs krijgt gestalte door de opening van de MAVO school in Eersel.

   1968:De Paulusbond wordt afgebroken.
   De Boerenleenbank opent haar nieuwe gebouw aan de Markt.
   De heer H. Keyzer krijgt een definitieve exploitatie vergunning voor camping Ter Spegelt.

   1974: De Zusters van Liefde uit Schijndel gaan geleidelijk het klooster in Eersel en de Donksbergen in Duizel verlaten. De grond van het klooster komt terug bij de parochie en wordt doorverkocht aan de gemeente. Op deze grond start men met de bouw van een bejaardenhuis.

   1975: Pastoor Aelen viert op 1 juni zijn 60-jarig priesterjubileum en op 22 november overlijdt hij.


   1976: Sporthal de Kraanvogel wordt op 15 mei en bejaardenhuis De Wiekenborg op 25 september geopend.


   JOHANNES ANDREAS MARIA VAN AGT

   1978: Werkbezoek van prinses Beatrix en prins Claus.

   1979: Op 9 april werd de stichting Museum De Acht Zaligheden opgericht. Dit museum was een voortzetting van de Oudheidkamer van Piet Kwinten.

   Het voormalig kloosterterrein van 4,2 ha aan de Dijk wordt door de gemeente aangekocht.

   1980: Het aangekochte patronaat van de Willibrordus-parochie is verbouwd tot een dorpshuis en krijgt de naam “Dorpshuis De Brink”.

   1985: Een gedeelte van het kloosterterrein wordt in gebruik genomen voor de bouw van het bejaarden-ontmoetingscentrum de Eikenburg.

   1986: De twee hoofdgebouwen, het klooster en het koloniehuis, op het voormalig kloosterterrein worden gesloopt.

   1987: De kloosterkapel en een dienstgebouw worden afgebroken. Er is veel tegenstand tegen deze afbraak en er worden plannen gesmeed om van dit geheel een seniorenhotel te maken.

   1988: De eerste bouwwerkzaamheden van het nieuwe gemeentehuis worden gestart.

   In de Nieuwstraat wordt de nieuwbouw van de Rabobank geopend.
   Dit pand komt op de plaats van de vroegere landbouwschool.


   1989: Verhuizing van het gemeentehuis op de Markt naar de Dijk. Op 5 oktober vindt de officiële opening plaats.
   Er komt een jumelage met de Franse stad Carquefou.   HENRICA PETRONELLA GEERTRUIDA MARIA (HENNY) HOUBEN-SIPMAN


   1993: Opening van het Carquefouplein

   1994: Opening van het Sociaal Cultureel Centrum de Muzenval

   1997: De gemeente Vessem wordt toegevoegd aan de gemeente Eersel.
   De gemeente omvat nu de kerkdorpen Duizel, Eersel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre.

   In dit jaar wordt in Eersel een nieuw politiebureau en een nieuwe brandweerkazerne geopend en in Vessem een nieuwe Mariakapel.

   2001: In het Wethouder Poeliejoepark wordt een vredesmonument opgericht ter ere van omgekomen militairen en verzetsmensen uit WO II en uit Nederlands Oost – Indië. Het wordt onthuld door de plaatsvervangend ambassadeur van Indonesië.


   2003: Op de Markt worden de beelden van de Contente Mens en de Pronte Vrouw zodanig geplaatst dat ze elkaar kunnen “zien”.

   2004: De heer Wim van der Leegte betrekt zijn kasteelachtige landhuis te Duizel.
   De Agio-sigarenfabriek bestaat 100 jaar en krijgt het predicaat Koninklijk.

   2006: De eerste steen voor de uitbreiding van het gemeentehuis wordt gelegd.

   2007: Opening van het verbouwde gemeentehuis.


   J.A.M. (ANJA) THIJS-RADEMAKERS

   2013: De gemeente krijgt van de Kamer van Koophandel Brabant de titel
   "Koploper 2013", een erkenning voor de beste gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers. Deze award loopt parallel met de Koning Willem I-onderscheiding voor VDL en Vencomatic, alsmede de BOV-prijs voor JASNO.
   2014: voorzitster van de W.V.K. groep.