Hint 16-16a, 5521 AH Eersel

Title Hint 16-16a, 5521 AH Eersel
Content Historie en ligging:

Voormalige boerderij met middenlangsdeel uit ca. 1920, thans dubbel woonhuis. Het pand bevindt zich in de kern van Eersel en is gelegen in het beschermde dorpsgebied: een langgerekt plein bestaande uit de verbrede noord-zuid gerichte straten het Hint en de Markt, met lindenbeplanting, voormalige boerderijen (m.n. aan het Hint) en dorpswoningen. De oudste bebouwing heeft de noklijn haaks op het ‘straatplein’, de jongere bebouwing overwegend evenwijdig. Dit pand is gesitueerd in de rooilijn aan de westzijde van het Hint, met de noklijn van het langgerekte zadeldak evenwijdig hieraan. Het vrijstaande bedrijfsgebouw Hint 16b, thans dierenkliniek, hoorde oorspronkelijk bij deze boerderij. De aanleg van het achtererf is volledig gewijzigd en ingericht als siertuin.

 

Plattegrond en opbouw:

Voormalige boerderij van één bouwlaag en zolderverdieping op langgerekt rechthoekig grondplan. Aan de achterzijde bevindt zich ter plaatse van de brandmuur een vernieuwde en/of uitgebreide uitbouw die niet voor bescherming in aanmerking komt. De bakstenen gevels met trasraam zijn in kruisverband (voorgevel) of in halfsteensverband gemetseld (overige gevels) en worden afgesloten door een rollaag en enkele trapsgewijs uitgemetselde baksteenlagen. De uitgespaarde muuropeningen worden afgesloten door strekken (woongedeelte) en rollagen (voormalige bedrijfsgedeelte). De venster-lekdorpels zijn uitgevoerd in kunststeen. Het langgerekte zadeldak is gedekt met gesmoorde Muldenpannen en watert af via houten bakgoten (aan de voorzijde rustend op bewerkte klossen). Op de nok zijn ter plaatse van het oorspronkelijke woongedeelte twee schoorstenen geplaatst. In het dakschild aan de voorzijde bevindt zich boven de huidige ingang van Hint 16 een moderne dakkapel.

 

Voorgevel:

Het woongedeelte (links) bezit van links naar rechts drie vensters en een ingang. De derde vensteras van links bood oorspronkelijk plaats aan de ingang. De vensters hebben T-schuiframen met luiken en achtruits bovenlichten. De verplaatste ingang bestaat uit een vernieuwde deur en achtruits bovenlicht. Ter hoogte van de verdiepingsvloer bevinden zich drie sierankers.

Het voormalige bedrijfsgedeelte heeft drie stalramen aan weerszijden van een rondboog-ingang. De oorspronkelijke getoogde zesruits stalramen zijn vervangen door rechthoekige betonnen exemplaren. Ter hoogte van de zoldervloer bevinden zich rechte ankers. De getoogde ingang van de voorstal en twee kleine raampjes zijn dicht gezet.

 

Linker zijgevel:

Deze zijgevel van het woongedeelte heeft in de eerste bouwlaag (aan de straatzijde) een halfvenster met luik en vierruits bovenlicht. De zolderverdieping telt twee rechthoekige vensters met stolpramen en achtruits bovenlichten. Tussen deze vensters bevindt zich een rond vierruits licht.

 

Rechter zijgevel:

Deze korte gevel van het voormalige bedrijfsgedeelte heeft in de begane grond één stalraam van het zelfde type als in de voorgevel. De getoogde deeldeuren en een staldeur zijn dicht gemetseld. In de zolderverdieping zijn twee stolpramen ingehakt.

 

Achtergevel:

Volledig gewijzigde indeling met grote muuropeningen. Uiterst rechts zijn het oorspronkelijke vierruits kelderlicht en het opkamer-venster (T-schuifraam met achtruits bovenlicht) bewaard gebleven.

 

Interieur:

Het gemoderniseerde interieur heeft een gewijzigde indeling. De kelder/opkamer is bewaard gebleven. Het interieur van het tot woonruimte verbouwde bedrijfsgedeelte is niet bekeken.

 

Foto Winfried Thijssen (2003)

 

Foto Winfried Thijssen (2003)
Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.2.164 / 4.31.2.178
Monument categorie Agrarische gebouwen
Oorspronkelijke functie Boerderij
Huidige functie Dubbel woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149502 / 374730
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1920
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft enige architectuurhistorische waarde

–       als goed voorbeeld qua hoofdvorm en gevelindeling van een boerderij met middenlangsdeel die omstreeks 1920 is uitgevoerd in een sobere baksteenarchitectuur. Het interieur is grotendeels gewijzigd.

Het object heeft stedebouwkundige waarde

–       als essentieel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Markt-Hint en omgeving, dat van nationaal belang is wegens de kwaliteit van de bebouwing als geheel en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en verkavelingen; een typisch Brabantse dorpsomgeving met een zekere structurele en visuele gaafheid.