Hint 8, 5521 AH Eersel

Title Hint 8, 5521 AH Eersel
Content Historie en ligging:

Woonhuis uit ca. 1910. Het pand bevindt zich in de kern van Eersel binnen het beschermde dorpsgebied: een langgerekt plein bestaande uit de verbrede noord-zuid gerichte straten het Hint en de Markt, met lindenbeplanting, voormalige boerderijen (m.n. aan het Hint) en dorpswoningen. Dit vrijstaande pand ligt vooraan op een diep perceel en is gesitueerd in de rooilijn aan de westzijde van het Hint; een van oorsprong agrarisch langgerekt plein. De oudste bebouwing heeft de noklijn haaks op het Hint, de jongere bebouwing overwegend evenwijdig.

 

Plattegrond en opbouw:

Woonhuis van één bouwlaag en zolderverdieping op rechthoekig grondplan. De bakstenen gevels zijn in kruisverband gemetseld en voorzien van een gecementeerde plint. De rechter zijgevel is gepleisterd. De uitgespaarde muuropeningen worden afgesloten door blinde segmentbogen. De boogvelden zijn gevuld met metselmozaïek. Alle bovenlichten zijn voorzien van niet oorspronkelijk gekleurd glas-in-lood. De kozijnen hebben vellingen.

Het zadeldak tussen tuitgevels heeft de nok evenwijdig aan de straat en op de uiteinden schoorstenen. Het dak is gedekt met gesmoorde Hollandse pannen. In het midden van het dakschild aan de voorzijde is een moderne dakkapel geplaatst. Het dak watert af via een geprofileerde bakgoot aan de voorzijde.

 

Voorgevel:

Deze symmetrisch ingedeelde gevel heeft aan weerszijden van de ingang twee vensterassen. De ingang bestaat uit een ondiep portiek waarin een paneeldeur die voorzien is van twee kijkramen met gietijzeren roosters en een driedelig bovenlicht. De dorpel en neuten zijn uitgevoerd in hardsteen. De vensteropeningen zijn voorzien van T-schuiframen met weldorpels en driedelige bovenlichten. De voorgevel wordt geleed door hoeklisenen en afgesloten door een uitgemetselde sierband met bloktandlijsten. Ter hoogte van de verdiepingsvloer zijn zes smeedijzeren sierankers aangebracht.

 

Linker zijgevel:

Deze gevel heeft in de eerste bouwlaag één T-schuifraam van hetzelfde type als in de voorgevel. De zolderverdieping telt drie vierruits schuiframen met drieruits bovenlichten.

 

Rechter zijgevel:

Deze gecementeerde gevel heeft in de eerste bouwlaag een halfvenster met tweedelig bovenlicht, en in de zolderverdieping twee vierruits schuiframen met driedelige bovenlichten. Op het achterste gedeelte van deze gevel sluit een uitbouw aan onder zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat (onder de bescherming?).

Foto Winfried Thijssen (2003)

Monument naam
Plaats monument Eersel
Bescherming Gemeentelijk monument
Monumentnummer 4.31.1.036
Monument categorie Gebouwen, woonhuizen
Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Woonhuis
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 149488 / 374638
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1910
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“J. Spoorenberg e.a., Drie Zaligheden, Eersel, Duizel, Steensel, Hapert 1989″,”Chr. Thijssen, Kleine historische gids van Eersel en zijn monumenten, Eersel 1996”]
Waardering Het object heeft architectuurhistorische waarde

–       als goed en gaaf voorbeeld in exterieur van een woonhuis uit ca. 1910, dat wordt gekenmerkt door een voor die tijd traditionele symmetrische hoofdopzet en spaarzame metselwerk-accenten.

N.B.Nadere gegevens over het interieur zouden wellicht in positieve zin kunnen bijdragen aan de waardering.

Het object heeft stedebouwkundige waarde

als essentieel onderdeel van het beschermde dorpsgezicht Markt-Hint en omgeving, dat van nationaal belang is wegens de kwaliteit van de bebouwing als geheel en de historisch-ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen en verkavelingen; een typisch Brabantse dorpsomgeving met een zekere structurele en visuele gaafheid.