Kerkdreef 9, 5524 AK Steensel

Title Kerkdreef 9, 5524 AK Steensel
Content Kerktoren. Overblijfsel van de middeleeuwse kerk van St. Lucia, waarvan het XVe eeuwse koor nog bleef bestaan toen in 1821 een nieuw schip gebouwd werd; omstreeks 1933 zijn koor en schip gesloopt. De toren is een laat XIVe eeuws bouwwerk, zonder steunberen; diepe ingangsnis; overhoeks gemetselde middenstijl van de galmgaten. Eikenhouten klokkenstoel met klok van W. Kaerwas, 1495, diam. 143 cm. Mechanisch torenuurwerk, mogelijk 19de eeuw.
Monument naam
Plaats monument Steensel
Bescherming Rijksmonument
Monumentnummer 14587
Monument categorie Kerkelijke gebouwen
Oorspronkelijke functie Kerk en kerkonderdeel
Huidige functie Kerkonderdeel
Complex
Complextype
Datering
Situering Binnen de bebouwde kom
XY coordinaat 152489 / 376573
Kadastrale gemeente Eersel
Sectie perceel
Oorspronkelijk bouwjaar ca. 1475
Grondgebruik
Afmeting terrein
Bronnen [“Objecten databank Rijksdienst voor het cultureel erfgoed”]
Waardering Onbekend