Lezing: “De Boer rond 1800” door Frans Aarts

Datum: dinsdag 14 januari 2020
20:00 - 22:30

Locatie
Kempenmuseum De Acht Zaligheden


De landbouw in Peel en Kempen heeft zich in de laatste twee eeuwen stormachtig ontwikkeld. Omstreeks 1800 is het gebied sterk verarmd want tijdens de Tachtigjarige Oorlog diende het als slagveld en daarna volgde ook voor het Limburgse deel van Kempen en Peel en de hedendaags Belgische Kempen een periode van uitbuiting en geweld.

Landbouw is in die tijd de belangrijkste bron van het bestaan, maar de  akkerbodem is schraal en er is te weinig  grasland. Mogelijkheden om meststoffen of voer te kopen hebben de boeren niet. Door de uiterst efficiënte benutting van mest en voer worden de boeren toch succesvol met de keerzijde dat zij onmogelijk het lang zullen kunnen volhouden door hun manier van boeren vanwege de sluipende roofbouw op de natuurlijke omgeving. De voor de landbouw zo belangrijke heidevelden zullen verder verschralen tot ze blijvend veranderen in zandverstuivingen, die akkers en dorpen zullen verstikken. Door de komst van de Fransen worden weer investeringen gedaan, coöperaties opgericht waardoor de landbouw snel verandert.

Vanaf het begin van de 20ste eeuw wordt het eerder van bodemvruchtbaarheid beroofde gebied zelf rover van bodemvruchtbaarheid elders in de wereld, door de import van steeds grotere hoeveelheden veevoer. Peel en Kempen veranderen van een gebied met weinig vee in een regio met hoogste vee-dichtheid van Europa. Door de intensivering van de landbouw komt de leefbaarheid onder druk te staan waardoor ingrijpende aanpassingen nodig zijn. Wat leert ons dan het verleden om de toekomst vorm te geven.

Frans Aarts (1951) groeide op in Deurne op een ontginningsboerderij. Als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Wageningen, werkte hij aan de vraag hoe boeren hun grond, vee, gewassen en mest beter kunnen benutten voor een beter inkomen en minder milieubelasting.

Niet-leden zijn ook van harte welkom op de lezing tegen een bijdrage van 5 euro incluis koffie of thee. Nadere inlichtingen: Frans Teunis, tel.0497-515188