Commissie voor Lezingen en Excursies

Met het organiseren van lezingen en excursies wordt het verspreiden van kennis over de eigen woonomgeving beoogd.

De Commissie zoekt namens het bestuur geschikte onderwerpen voor lezingen en geschikte doelen voor een excursie. Na goedkeuring in de bestuursvergadering worden de afspraken, de organisatie en de aankondiging voor de kring door de commissie verzorgd. Er wordt gestreefd naar acht lezingen per jaar, een excursie en een fietstocht of IVN-tocht.

De commissie heeft thans geen voorzitter. Het bestuur is op zoek naar kandidaten en streeft ernaar ook een tweede voorzitter te kunnen aanstellen.

Wij zoeken natuurlijk ook mensen uit de kring die zich beschikbaar willen stellen voor een voordracht over hun kennis van een heemkundig onderwerp.