Relaties

Onze studiekring onderhoudt uiteraard veel relaties met andere heemkundige organisaties. Allereerst natuurlijk met de Stichting Brabants Heem, de koepelorganisatie, waarbij alle heemkundekringen in Brabant (en een deel van België) zijn aangesloten. De contacten met deze koepel lopen onder meer via de vergadering van de Raad van Aangeslotenen, waarin iedere Kring met 1 stem is vertegenwoordigd. Verder is er een meer intensief contact met de kringen uit de omliggende gemeenten, die elkaar ontmoeten binnen de Regio’s waarin Brabants Heem vanwege een betere en efficiëntere bestuurbaarheid is opgedeeld. Onze Kring behoort tot Regio 5 van Brabants Heem.

Omdat er na de gemeentelijke herindeling in de gemeente Eersel 2 heemkundekringen actief zijn, vinden wij het natuurlijk van belang om samen met Heemkundevereniging ‘De Hooge Dorpen’ Vessem, Wintelre en Knegsel bij de gemeente de nodige aandacht te vragen voor velerlei heemkundige zaken.

Onze Kring adviseert de gemeente ook met betrekking tot de straatnamenkeuze, onderhoudt contacten over archeologische onderzoeken in het kader van het Verdrag van Malta en geeft adviezen met betrekking tot het Beschermd Dorpsgezicht en de Monumentenzorg.