Studiegroep Archeologie

De Brabantse Kempen wordt al sinds eeuwen bewoond door mensen. De vroegste sporen van bewoning en menselijke activiteit in dit gebied dateren uit de steentijd. Bodemvondsten uit nagenoeg alle daaropvolgende perioden worden met enige regelmaat aangetroffen.

De Acht Zaligheden en het grondgebied van de huidige gemeente Eersel vormen op dit alles geen uitzondering. Graafwerkzaamheden en archeologisch onderzoek hebben in het (recente) verleden sporen en bodemvondsten aan het licht gebracht uit de steentijd, de brons- en ijzertijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen. De eerste schriftelijke vermelding van Eersel dateert bovendien al uit het jaar 712.

Opgraving Kerkebogten te Eersel

Een studiegroep ‘archeologie’ binnen onze heemkundige studiekring ligt daarom voor de hand. Het Europese “Verdrag van Malta” dat mede door Nederland is ondertekend verplicht gemeenten om voorafgaand aan grote bouwprojecten een inventarisatie van de archeologische waarden van het bouwterrein te laten maken, eventueel gevolgd door archeologisch veldonderzoek. Door dit verdrag zijn de activiteiten van de studiegroep extra relevant geworden. Deze activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit:

  • overleg en samenwerking met de gemeente Eersel omtrent inventarisatie en beheer van archeologisch erfgoed
  • zicht houden op het archeologisch erfgoed binnen de gemeente Eersel
  • meewerken aan onderzoek, indien mogelijk
  • inventariseren van nog niet eerder gemelde archeologische vondsten
  • publiceren in verschillende periodieken
Grafheuvel Bussereind Steensel
Grafheuvel op het Bussereind te Steensel

De aandacht van de studiegroep gaat vooral uit naar het gebied binnen de ‘oude’ gemeentegrens die van 1922 tot 1997 alleen de kerkdorpen Eersel Steensel en Duizel omsloot. Doel van de activiteiten is het opsporen en behoud van archeologische waarden of, indien niet tot behoud kan worden overgegaan, het documenteren ervan.