Heemkamer

De heemkamer van onze Kring is gevestigd in Kempenmuseum De Acht Zaligheden.

In de heemkamer treft u vooral een uitgebreide documentatie aan, die door leden en belangstellenden kan worden gebruikt voor heemkundige studies.

De heemkamer is elke maandagmiddag geopend van 13:30 tot 16:30 uur. Er zijn dan ook enkele bestuursleden aanwezig, die u zo nodig behulpzaam kunnen zijn bij uw zoektocht in onze documentatie. De heemkamer is gesloten in de periode vanaf half juli tot en met eind augustus.

Wanneer de maandagmiddag u niet schikt, kunt u overleggen met het secretariaat of incidenteel een andere openingstijd mogelijk is.

Kempenmuseum De Acht Zaligheden
Kapelweg 2
5521 JJ  Eersel