Lidmaatschap en aanmelden

De kosten van een lidmaatschap bedragen per jaar € 25,00 voor een individueel persoon; is er sprake van een lidmaatschap van 2 personen op 1 adres, dan bedragen de kosten van een lidmaatschap per jaar € 39,00 voor deze 2 personen samen.

Als lid kan men zonder verdere kosten deelnemen aan de lezingen, die door de Kring worden georganiseerd en krijgt men minstens 4 maal per jaar ons Mededelingenblad en ons periodiek “De Rosdoek” toegezonden. Uiteraard kan men als lid ook gebruik maken van de documentatie, die aanwezig is in onze heemkamer. De activiteiten die door de Kring worden georganiseerd worden aangekondigd in het Mededelingenblad en op onze website.

Lid van onze Kring kan men worden door zich aan te melden middels het sturen van een email naar info@hskdeachtzaligheden.nl. Bij aanmelding graag uw N.A.W. gegevens vermelden inclusief telefoonnummer. Afhankelijk van het tijdstip van aanmelding, zal onze penningmeester voor het aanmeldingsjaar een gereduceerde contributie vragen.