ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Graag maken wij u er op attent dat de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status, aan onze kring verleend, wil zeggen dat giften ten laste van uw fiscale winst gebracht kunnen en mogen worden.

Onze kring is per 1-1-2012 aangemerkt als culturele ANBI.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar deze website en naar de website van de Belastingdienst.

Donaties en giften zijn van harte welkom op onze bankrekening nummer 6247.42.407 ten name van Heemkundige Studiekring De Acht Zaligheden te Eersel. (IBAN NL83ABNA0624742407)

Culturele gift extra beloond.

Uw gift in het kader van de ANBI regeling is aantrekkelijk tot 2017. Vanaf dat jaar vervalt het extra belastingvoordeel in de inkomstenbelasting. Tot die tijd geldt de multiplier. Wat betekent dat nou. Stel u zit in het IB tarief van 35 procent. U wilt 100 euro schenken aan de kring. Door de multiplier mag u dan 125 euro op uw inkomen in aftrek brengen. Dat betekent dat u 35% van 125 euro terug krijgt en dat is 43,75 euro. De gift kost u in werkelijkheid slechts 56,25 euro. De kring krijgt de volle 100 euro belastingvrij. U kunt echter maximaal 1250 euro per jaar in aftrek brengen en dit fiscale voordeel kan alleen worden toegepast op schenkingen tot 5000 euro. Door uw schenking weet u dat de kring weer meer onderzoek kan doen ten bate van een beter inzicht in het verleden van uw woonomgeving. Na 2017 vervalt de multiplier en wordt de schenkingsregeling (gift) weer zoals vanouds.