Studiegroep Genealogie

Binnen onze kring wordt een nieuwe groep opgericht die zich gaat bezighouden met genealogie. Daarin kunnen mensen individueel hun afkomst onderzoeken maar ook kunnen ze onderzoek doen naar de geschiedenis van bepaalde families. Je kunt veel meer te weten komen dan alleen het geboortejaar en sterfdatum van je voorouders. Het wordt veel interessanter als je ook weet wat ze deden, waar ze woonden, van welke verenigingen ze lid waren, of ze met justitie in aanraking waren geweest. Wij kunnen mensen ook ondersteuning bieden op het gebied van stamboomonderzoek. Binnen de vereniging zijn experts die thuis zijn in oud-Nederlands schrift, schepenbanken, cijnsregisters, notarisarchieven en rechtbankverslagen.

Er is ook een start gemaakt met het digitaal beschikbaar maken van de DTB’s (Doop-, trouw- en begraafboeken) van Duizel, Steensel en Eersel op deze website. Als eerste zullen deze van Duizel beschikbaar komen. In een later stadium is het de bedoeling dat er van de omliggende dorpen ook de DTB’s beschikbaar komen via onze site.