Wie zijn wij

Wij zijn een heemkundige studiekring en willen onze woonomgeving onderzoeken en de kennis daarover vastleggen, bewaren en bekend maken. Primair richten wij ons op ons eigen werkgebied. Dat omvat de gemeente Eersel en met name de kerkdorpen Duizel, Eersel en Steensel. De kerkdorpen, Knegsel, Vessem en Wintelre behoren tot het werkgebied van de heemkundekring van Vessem.

De oorsprong van onze naam “De Acht Zaligheden” ligt in het verleden. In 1947 zijn wij als regionale kring opgericht met als werkgebied de gehele Kempen waarin ook de dorpen eindigende op ‘sel’ zijn gelegen ook wel de Acht Zaligheden genoemd. In de loop der tijd met de uitdijende dorpen kwam er behoefte aan zelfstandige kringen en hebben wij meegewerkt aan de oprichting van kringen in de plaatsen Bergeijk, Bladel, Reusel, Westerhoven, Veldhoven en Vessem.

Wij hebben contribuerende leden: een deel van onze leden werken actief mee in Commissies en Studiegroepen. Voor hun onderzoek maken deze commissies en studiegroepen, maar ook individuele leden, gebruik van gegevens uit bibliotheken en archieven. Deze bestaan onder andere uit onze eigen (foto)archief, bidprentjesverzameling (+55.000) maar ook uit informatie afleesbaar uit monumenten, van toponiemen(veldnamen), flora en fauna en verschillende digitale bronnen. Delen van onze bibliotheken en archieven komen in een aantal gevallen uit overlevering naar ons toe, waarvoor wij erg dankbaar zijn.

Voor zover mogelijk is dit ook terug te vinden op deze website www.hskdeachtzaligheden.nl De gegevens in ons archief bewaren wij in verschillende vormen, waaronder aantekeningen, databanken, foto, film én geluidsbanden. De kennis wordt toegankelijk gemaakt via digitale systemen en opslag.

Regelmatig verspreiden (door de leden) verzamelde informatie via uitgifte van boeken, publicaties in kranten en tijdschriften en door het houden van lezingen en tentoonstellingen.

Voor de inhoud van de werkzaamheden verwijzen we graag naar het onderwerp “ Wat is Heemkunde ”.