Logo’s

Onze Kring gebruikt 2 logo’s.

Het eerste logo, dat van de Kring zelf, bestaat uit een gestileerd takje dophei (Erica) met 8 dopjes, voorstellende de acht zaligheden, als oorspronkelijk aandachtsgebied van onze Kring. Onder de dophei is, weer in gestileerde vorm, een grafheuvel aangegeven met daaronder een vuistbijl.

Voor ons periodiek “De Rosdoek” gebruiken we een tweede logo.

“Rosdoek” is een typisch Zuid-Nederlands woord en daarom streekgebonden. “Ros” betekent paard en een “Rosdoek” was een doek of juten zak, waarin de boer zijn boterhammen en koffie of thee bewaarde, kortom een bewaarplaats voor alles dat korte tijd opgeborgen moest worden. Deze doek werd aan het voorste gedeelte van de kar vastgebonden.

Onze “Rosdoek” is ook een bewaarplaats van alles wat wij publiceren.