Lezing: “Het Legerkamp bij Oirschot (1832-1834)” door drs Arthur de Vries

Datum: dinsdag 9 april 2019
20:00 - 22:00

Locatie
Kempenmuseum De Acht Zaligheden


Het grote Koninkrijk der Nederlanden ontstaat in 1815 en maakt van Nederland en België één land. Echter binnen enkele jaren zijn de zuiderburen de Hollandse overheid beu. Dit leidt tot de Belgische Opstand c.q. de Belgische Onafhankelijkheidsstrijd (1830-1839). Na deze Tiendaagse Veldtocht van 1831 breekt een tijd van gewapende vrede uit. Aan weerszijen van de grens worden troepen verzameld, die echter geen schot meer lossen. Tussen Oirschot en Oostelbeers heeft gedurende drie zomers een enorm tentenkamp gestaan, dat in de zomermaanden bewoond wordt door zo’n 10.000 mensen, zowel soldaten en officieren als ondersteunende diensten ( zoals de groep ‘waschvrouwen’) Kroonprins Wullem ( de latere Konin g Willem II) heeft er zelfs een eigen tent. Het kamp is zo’m 1800 meter lang en 400 meter breed. Er zijn kookputten, secreten (iets wat doorgaat voor een toilet), een marktplein en een ziekenhuis. De soldaten kunnen zowel naar de Katholieke als de Protestantse veldkerk. De troepen worden ’s-winters ingekwartierd in de omliggende dorpen. In de zomer is het op dat stuk heide heel wat drukker. Boeren en handelaren rijden af en aan om de troepen te voorzien van eten en drinken. Op zondagen worden er concerten gegeven, waarbij ook de plaatselijke bevolking aanwezig kan zijn. Het is de aanzet tot een aantal nog steeds bestaande fanfares en harmonieën in de omgeving.

Arthur de Vries is gepensioneerd directielid middelbare school, oud-voorzitter van de heemkundekring “De Heerlijckheid Oirschot”, oud-lid monumentencommissie Oirschot-Eersel en secretaris “Kapittel van Oirschot”. Dit Kapittel heeft een project ontwikkeld over dit legerkamp i.s.m.
de heemkundekringen Oost-West-Middelbeers, Oirschot, Vessem, museum de Vier Quartieren en particuliere onderzoekers dat in 2016 grotendeels is gerealiseerd. Het realiseren van een permanent aandenken aan het kamp kan pas gerealiseerd worden als de toekomst van het gebied definitief is als
beschermd archeologisch monument.

Niet-leden zijn van harte welkom. Zij betalen 5 euro pp, maar krijgen daarvoor ook koffie en thee in de pauze. Inlichtingen bij Frans Teunis tel. 515188 of