Agenda

U vindt behalve de data voor de geplande activiteiten voor onze leden (die veelal ook voor niet-leden toegankelijk zijn) ook de data voor de bestuursvergaderingen. U kunt daardoor, hoewel die vergaderingen niet openbaar zijn, eventuele zaken waarvoor u de aandacht van het bestuur wilt vragen tijdig voor die vergaderingen kenbaar maken aan het secretariaat. Ook activiteiten georganiseerd door andere verenigingen of stichtingen welke de moeite van het vermelden waard zijn kunt u op onze website terugvinden.

dinsdag 11 jun 2019
20:00 -22:00
Lezing: "Monseigneur Rini Bekkers" door Wim van Krey
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Eersel
dinsdag 10 sep 2019
20:00 -22:00
Lezing: “Textiel en tabak waar zijn zij gebleven” door Peter Trommar
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, Eersel