Informatieavond over Eersels Oorlogsboek

Wanneer

28/11/2019    
20:00 - 22:30

Waar

Streekmuseum De Achtzaligheden
Kapelweg 2, Eersel, 5521 JJ

In Museum De Acht Zaligheden (Kapelweg 2) in Eersel wordt op donderdag 28 november om 20.00 uur een uiteenzetting gegeven over het Eerselse oorlogsboek ‘Het lot van de gebroeders Hoeks/Eersel tijdens de bezetting’. De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van het museum en de heemkundige studiekring van Eersel. De uiteenzetting wordt verzorgd door de auteur van het boek, oud-journalist Jasper van der Schoot en de heemkundige Toon Schellens, die nauw is betrokken bij de productie van het boek.

Indien het boek op die datum gereed is, zal het tevens tijdens deze bijeenkomst worden gepresenteerd. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld in het museum de expositie over de Tweede Wereldoorlog (Jaren die wij niet vergeten) te bezoeken tegen de gereduceerde prijs van € 2,50.  Speciaal voor deze belangstellenden is het museum al vanaf 19.00 uur op donderdagavond 28 november geopend.

Tijdens de uiteenzetting komen onderwerpen uit de oorlog aan de orde over het drama bij Hoeks maar ook bijvoorbeeld over de NSB-burgemeester Sjoerd Fontein Strootman, de wachtmeesters van de politie, het wegvoeren van Joodse kinderen uit het klooster, de onderduikers, de verplichte arbeidsdienst van Eerselse jongemannen in Duitsland en het verzet in Eersel. In het kader van het onderzoek voor het boek zijn over vele onderwerpen nog nimmer gepubliceerde dossiers, officiële rapporten en getuigenissen in rechtbankzaken geraadpleegd.

Een belangrijke onthulling in het boek betreft het verraad van de onderduiker bij Hoeks. Zo wordt de dikwijls in Eersel gehoorde bewering dat in 1944 de gezochte onderduiker bij Hoeks door zijn meisje is verraden, ontzenuwd. Deze bewering is in strijd met de feiten. Zij was het niet die verraad heeft gepleegd. Een agent van de Sicherheitsdienst hield haar in juli 1944 tijdens de rit naar Eersel onder schot. Onder zware bedreigingen heeft zij de boerderij van Hoeks aan de Hertheuvelsehoef aangewezen, maar de Sicherheitsdienst had vermoedelijk al eerder het adres van Hoeks via een van de kennissen van het meisje achterhaald.

Hoe het vermoedelijke verraad in elkaar stak, wordt gedetailleerd uit de doeken gedaan dankzij een verslag uit 1944 dat tot nu geheim bleef. Ook kon recent een uitvoerig en onthullend profiel van de  vermoedelijke verrader worden samengesteld op basis van uitvoerig onderzoek.

Aan de hand van in 1986 vastgelegde verklaringen van familieleden en gestaafd door officiële processtukken wordt in 14 hoofdstukken het lot van de gebroeders Hoeks ontrafeld; een drama dat eindigde met hun executie op 11 augustus 1944 in kamp Vught. Zoals bekend kon de door de Duitsers gezochte onderduiker kort voor de inval bij Hoeks vluchten. Aan de orde komen vragen als hoe kwamen de onderduikers bij Hoeks terecht, wie was de SD’er die de gebroeders Hoeks mishandelde en hoe kon het voor de gebroeders zo fataal aflopen.

Op basis van processtukken in het Nationaal Archief, Bijzondere Rechtspleging, in Den Haag wordt in het boek ook ingegaan op personen die in Eersel tijdens de oorlog een belangrijke rol vervulden, zoals de Duitsgezinde burgemeester Sjoerd Fontein Strootman. Hij probeerde in Eersel ‘de nieuwe Duitse orde’ te  vestigen. Samen met een van zijn wachtmeesters, vaak bijgestaan door Duitse soldaten, hield hij de Eerselse bevolking in de greep van de angst. In het boek wordt veel aandacht besteed aan de rol van het verzet in Eersel, dat hoofdzakelijk bestond uit de risicovolle hulp aan vele onderduikers door verzetsman Piet van Woerkum. Talrijke onbekende en vaak verrassende feiten worden aan het licht gebracht.

Op vele onderwerpen wordt ingegaan zoals het verblijf van Joodse kinderen in het Sint Jacobusklooster, de verplichte tewerkstelling van Eerselse jongens in de Duitse wapenindustrie en de samenwerking tussen verzetsman Piet van Woerkom en de Steenselse politiecommandant Jacobus Kloosterman.

Het boek, waarvoor een prijsindicatie is afgegeven van € 25, kan worden gereserveerd via een mail aan: info@hskdeachtzaligheden.nl of via de formulieren bij Museum De Acht Zaligheden, bibliotheek of TIP Eersel.

Nadere info:  06-83906046