Ledenvergadering 2024

Wanneer

13/02/2024    
20:00 - 22:30

Waar

Kempenmuseum De Acht Zaligheden
Kapelweg 2, Eersel, Noord-Brabant, 5521 JJ, De Kempen

Algemeen ledenvergadering 2024

Agenda ledenvergadering

 1. Opening
 2. Goedkeuren jaarverslag notulen jaarvergadering 2023
 3. Jaarverslag secretaris (zie link)
 4. Jaarverslag Penningmeester
 5. Verslag Kascommissie
 6. Werkplan 2024, gelijk aan 2023
  Speciale aandacht wordt gevraagd voor de bestuurs-mutaties zijnde secretaris, penningmeester en voorzitter. 
 7. Digitalisering fotoarchief en bidprentjes werkgroepen
 8. Jubilaris Herman van Sambeek
 9. Rondvraag
 10. Sluiting en gezellig samenzijn met hap en drank