Studiegroepen

Commissies en Studiegroepen

De Kring geeft mensen de gelegenheid om gezamenlijk in Commissies en Studiegroepen bepaalde onderwerpen ter hand te nemen, deze uit te spitten, daarover te publiceren in De Rosdoek of in de regionale pers en wellicht, bij voldoende omvang en belangstelling, daarover een boek uit te brengen.

Momenteel zijn binnen onze kring de volgende Commissies en Werkgroepen actief:

  • Studiegroep Archeologie (o.l.v. de heer W. Thijssen)
  • (Redactie)commissie voor De Rosdoek (o.l.v. de heer K. Cornelissen)
  • Commissie voor Lezingen en Excursies (o.l.v. de heer F. Teunis a.i.)
  • Studiegroep Kadastrale Kaart 1832 van Eersel
  • Werkgroep digitalisering archief en bibliotheek

Verder zijn we bezig met het opzetten van een Ondersteunende Computergroep, die de andere Commissies en Studiegroepen kan ondersteunen met kennis op het gebied van gegevensverwerking en -opslag en kennis op het gebied van presentaties.

Als daarvoor voldoende belangstelling blijkt te bestaan, kunnen we uiteraard ook nieuwe studiegroepen oprichten, bijvoorbeeld op het gebied van genealogie, monumenten of toponiemen.

Voor vragen en informatie over bovengenoemde onderwerpen kunt u terecht bij de genoemde bestuursleden of bij de voorzitter of het secretariaat; hun adresgegevens vindt u onder “Bestuur”.

Voor alle bovengenoemde activiteiten kunnen we nog wel enige versterking gebruiken. Bent u geïnteresseerd in een van de genoemde onderwerpen of wilt u uw kennis op het gebied van computerprogramma’s ter beschikking stellen, loop dan op maandagmiddag eens binnen in onze Heemkamer om vrijblijvend informatie in te winnen of neem, uiteraard ook vrijblijvend, eens contact op met voorzitter of secretaris; wij zullen best een mogelijkheid vinden om uw talenten op een plezierige manier in te passen in het heemkundewerk.