Archeologisch Repertorium Noord-Brabant

Titel Archeologisch Repertorium Noord-Brabant
Reeksnaam Werken met Brabantse bronnen (4)
Auteur J.P. Broertjes; J.H. Verhagen
Afbeelding
Omschrijving Uit inleiding

Naar aanleiding van het verschijnen van de Literatuurgids voor de Noordbrabantse geschiedenis van A.C.N. Kappelhof in 1978 vatte de Archeologische Sectie van Het Noordbrabantse Genootschap het plan op een soortgelijk overzicht samen te stellen van publicaties over de Noord-Brabantse archeologie, met daarnaast registers per regio en gemeente. Als basis voor de archeologische literatuurlijst diende het uitgebreide bestand aan titels dat de oud-provinciaal archeoloog G.A.C. Beex in de loop der jaren had opgebouwd en dat door hem bereidwillig ter beschikking werd gesteld. De overige leden van de Archeologische Sectie zorgden voor talrijke aanvullingen. Het geheel werd geordend door L. van Grinsven, de directeur van de Het Noordbrabants Genootschap.

Inhoud

 • Inleiding
 • Beknopte geschiedenis van het archeologisch onderzoek in Noord-Brabant
 • Register op auteursnamen
 • Provinciale en regionale overzichtswerken
 • Registers op gemeentenamen met indeling van de vondsten per archeologische periode
 • Publicaties betreffende de geschiedenis van de archeologie in Noord-Brabant

Bijlagen

 • Geraadpleegde periodieken
 • Gebruikte afkortingen
 • Indeling van de archeologische perioden
 • Gemeenten in Noord-Brabant (1992)
 • Kaart gemeentelijke indeling Noord-Brabant (1992)
Uitgever Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening ‘s-Hertogenbosch; Het Noordbrabants Genootschap ‘s-Hertogenbosch
Jaar 1997
Aantal pagina’s 293
ISBN 90-72526-35-X
Rubriek
 • Algemeen
 • Archeologie
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 01-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print