Aren uit Reusels korenschoof: gedichtjes en verhaaltjes van Reuselse mensen

Titel Aren uit Reusels korenschoof: gedichtjes en verhaaltjes van Reuselse mensen
Auteur
Afbeelding
Omschrijving Uitgave b.g.v.het 20-jarige bestaan van de Heemkunde Werkgroep Reusel

Voorwoord:

Een van de dingen die een heemkundegroep pleegt te doen is verzamelen. Zij verzamelt b.v. ploegen, doodsprentjes, foto’s enz. Dingen die je met je heem en daaruit volgend met volkskunde te maken hebben.
Bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Heemkunde Werkgroep Reusel heeft deze groep ook iets verzameld n.l. gedichtjes en verhaaltjes geschreven door Reuselse mensen, volwassenen en kinderen. En dat is wellicht niet zo gebruikelijk. De H.W.R. deed dit ook uit volkskundig oogpunt.
In haar oproep aan de Reuselse mensen om verhaaltjes en gedichten in te zenden schreef zij:”Het gaat niet om litteraire kwaliteit van het gedicht of het verhaal, maar misschien komt daarin iets van de aard van de Reuselse mens bovendrijven. En dat is een volkskundig onderwerp.
Kunnen we uit de inhoud van deze bundel volkskundige conclusies trekken of er volkskundig wijzer van worden? Deze eerste oriëntering zal dan eerst in een breder verband geplaatst moeten worden. Dat groter verband laat HWR buiten het bestek van deze bundel vallen.

Inhoud:

Voorwoord – Hoe Reusel aan zijn naam kwam – Ode aan de Kempen – Verdwaald in het verleden – Bureaukratie – Twijfel – Woorden – Kartondruk Rik Rösken – De lotus, gevoel – Straaltje, tandloze tijdperk – Liefde, zuipen – Geluk, bier – Nuit blanche – Echtscheiding – Reuselse beren – Natuurfoto – Een dag uit het leven van Klaartje Heideveld – Citaten – Zomaar, lieve zoon – Eenzaam – Ego en alter ego – Alleen zijn – Wat ga je doen, Opa? – De bossen – Vincent – Treurwilg – De vier jaargetijden – Gij wonderschone Kempen – Oogst – 5000 v. Chr. – Citaten – Levensritme – Vacature – Aan een gesneuvelde vriend – Moeders brief – Vrijheid, wat een cadeau! – We flitsen terug naar het jaar 1895 – HWR – De Heks – Vrede op aarde – Korsmis 1949 – De laatste bloemen – Uw wasbleek aangezicht – Reusel, Reusel mert – Neutronenbom –

Uitgever Heemkundige Werkgroep Reusel
Jaar 1991
Aantal pagina’s 56
Rubriek
 • Kunst
 • Taal en letterkunde
 • Volkskunde
Periode
 • 2de helft 20ste Eeuw – 1950 tot 2000
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Reusel
Locatie 01-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print