Bokrijk, tuin van de Vlaamse volkskultuur (Met tekeningen en foto’s van de schrijver)

Titel Bokrijk, tuin van de Vlaamse volkskultuur (Met tekeningen en foto’s van de schrijver)
Auteur Dr. Jozef Weyns
Afbeelding
Omschrijving D/1971/0022/9

Voorwoord:

Dit boekje bevat datgene wat een ontwikkeld bezoeker te Bokrijk kan leren; m.a.w. de culturele bijdrage die het openluchtmuseum, althans naar de opvatting van schrijver dezes, heeft aan te bieden voor de geestesontwikkeling van de Vlaamse mens allereerst.
Dat is natuurlijk niet alles wat de ter zake deskundigen (huisbouwvorsers, meubelkenners, beoefenaars van de zakelijke volkskunde, molendeskundigen, oudheidkundigen e.a.) er kunnen waarnemen, of er wensen te vinden. Deze vakmensen kunnen wij voorlopig verwijzen naar enkele museumuitgaven, getiteld Bokrijkse Berichten, en naar andere studies in voorbereiding, o.a. een boek over Volkshuisraad in Vlaanderen.
Het boekje zal ook geen dubbel zijn van de museumgids. Het werd anders opgevat. Zoals de ondertitel aanduidt, zal het een uitstap bevatten in het gebied van de volkskultuur, nl. in het stoffelijke volksgoed. In korte, leesbare – zo hoopt de schrijver althans! – hoofdstukjes, veelal heemkundige opstelletjes, wordt het wezenlijke verteld over hoevebouw, woning en huisraad. Verklarende schetsjes worden toegevoegd om lezing en uitzicht aantrekkelijker te maken.
Ondergetekende is ten overstaan van de Bestendige Deputatie van Limburg, aan wie Vlaanderen zijn openluchtmuseum te danken heeft, tot grote erkentelijkheid verplicht om de medewerking die hij aan de totstandkoming van deze culturele onderneming heeft mogen verlenen.

Inhoud:

Ligging – Een bladzijde geschiedenis – Ontspanningsoord – Aantrekkelijkheid van het verleden – Twee soorten geschiedenis – Buitenlandse voorbeelden van openluchtmusea – De Bokrijkse museumopvatting – Hoe het groeide – Schoonheid van het museumdorp – Wetenschappelijk waarde – Een geleid bezoek – Hoevevormen in Vlaanderen – Schuurvormen – Indeling van de landschapsgebieden – Een huis overbrengen – Timmer- en vakwerk – Een huis richten – Strooien daken – Wand en muur – Vloer – Vensters – Bornput en pomp – Vuur maken – Koken – Zitten – Opbergen – Slapen – Voor de kinderen – Verlichting – Het vee voederen – Aardewerk – Tin – Vlasbewerking – Spinnen en weven – Bakken – Melkbereiding – Dorsen – Molens – Dorpsplein – Avontuur in miniatuur – Een aandenken meenemen

Uitgever Uitgeverij Heideland-Orbis N.V. – Hasselt (B)
Jaar 1961
Aantal pagina’s 177 + foto’s
ISBN D/1971/0022/9
Rubriek
 • Cultuurgeschiedenis
 • Economische en sociale geschiedenis
 • Gebouwen en architectuur
 • Landbouw, veeteelt, jacht en visserij
 • Nijverheid en industrie
 • Volkskunde
Regio
 • De Kempen (B)
Plaatsnaam
 • Bokrijk; Genk (B)
Locatie 02-6
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print