Brabant van Generaliteitsland tot Gewest (deel I)

Titel Brabant van Generaliteitsland tot Gewest (deel I)
Auteur A. R. M. Mommers
Afbeelding
Omschrijving BRABANT VAN GENERALITEITSLAND TOT GEWEST: Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs Braband, 14 September 1629 – 1 Maart 1796.

Deel I: pag. 1 – 312 (deel II: pag. 313 – 632).

INHOUD DEEL I:

Hoofdstuk I: Status van Brabant als Generaliteitsland, zetel van de Raad van Brabant te ‘s-Gravenhage, bestuur met uitheemse ambtenarenen pogingen tot het verkrijgen van deelgerechtigheid in de Unie van Utrecht, 1629 – 1784.

Hoofdstuk II: Patriottenactiviteit, 1784 – 1794

Hoofdstuk III: De instelling van een “Comité van Waakzaamheid” na de inname van ‘s-Hertogenbosch en verdere bestuursmaatregelen in het veroverde Brabantse gebied, welke aan de inrichting van een centraal bestuur door de Fransen voorafgingen. 9 October 1794 – 8 Januari 1795 (18 Vendemiaire an III – 19 Nivose an III).

Hoofdstuk IV: Bestuursinrichting en uitvoerende macht der “centrale administratie over het in Nederland door de Fransen bezette gebied” en in de municipaliteiten der Brabantse steden. 8 Januari 1795 – 31 Maart 1795 (19 Nivose an III – 11 Germinal an III).

Hoofdstuk V: Bestuursinrichting en uitvoerende macht der opperadministratie te ‘s-Hertogenbosch en in de municipaliteiten der Brabantse steden tijdens de verdere Franse bezetting tot aan de Vrede van Parijs. 31 Maart 1795 – 16 Mei 1795 ( 11 Germinal an III  – 26 Floréal an III).

Hoofdstuk VI: Bestuur en administratie in Brabant vanaf de vrede met Frankrijk tot de vorming van een eigen gewestelijk bestuur. 16 Mei 1795 – 11 Juni 1795.

Hoofdstuk VII: Het souvereiniteitsgeschil tussen de Staten Generaal en de Gedeputeerden der steden en landen van Staats-Brabant, zich noemende Provisionele Representanten van het Volk van Bataafs Braband. 11 Juni – 11 Juli 1795.

Hoofdstuk VIII: De vaderlandse societeiten in Bataafs Braband als doorslaggevende factor bij het souvereiniteitsgeschil. 11 Juni – 11 Juli 1795.

Hoofdstuk IX: De stemming van het concept-plan van tussenbestuur door de municipaliteiten van Bataafs Braband en de invloed der vaderlandse societeiten op de beslissing in deze. 11 Juli – 8 Augustus 1795.

 Hoofdstuk X: Bestuursinrichting en uitvoerende macht in Bataafs Braband en in de municipaliteiten van Braband tijdens het tussenbestuur. 8 Augustus – 31 december 1795.

Hoofdstuk XI: De status van Bataafs Braband van 1 Januari – 1 Maart 1796.

Aanhangsel: Naamlijsten der leden van patriottische organisaties en bestuurscolleges in Staats-Brabant en Bataafs Braband, voorafgegaan door een specificatie. 1785 – 1796.

INHOUD DEEL II:

Biografieën

Summary

Sommaire

Gebezigde afkortingen en verklaringen

Lijst van de in Deel I aangehaalde bronnen

Lijst van de in Deel I aangehaalde boeken

Index op plaatsnamen en zaken, voorkomende in Deel I

Index op de persoonsnamen, voorkomende in Deel I en II.

Uitgever N.V. Dekker & Van de Vegt.
Jaar 1953
Aantal pagina’s 312 (Deel I)
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Rechtsgeschiedenis
Periode
 • 17de Eeuw (Gouden Eeuw)\t- 1600 tot 1700
 • 18de Eeuw (Verlichting) – 1700 tot 1800
Regio
 • Brabant algemeen
Plaatsnaam
Locatie 04-3
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print