Cursus Prehistorie en Geschiedenis van de omgeving van Eindhoven

Titel Cursus Prehistorie en Geschiedenis van de omgeving van Eindhoven
Auteur A.D. Kakebeeke
Afbeelding
Omschrijving Deze syllabus is de vierde druk van de syllabus, die voor het eerst werd uitgegeven ten behoeve vaan de cursus van de Heemkundekring “De Acht Zaligheden” te Eersel (winter 1970). Deze druk is bijgewerkt en aangevuld. Toegevoegd zijn ” Atlas” (1973) en “Beknopt overzicht van de ontwikkelingen te Eindhoven in de Negentiende Eeuw en Twintigste Eeuw” (1975).

De tweede druk van deze syllabus vindt u met een wat aangepaste titel (Cursus prehistorie en geschiedenis van de Noordoostelijke Kempen) op locatie 02-6  van onze bibliotheek onder nummer 02-6-61

Uit het Voorwoord:

Het doel van deze syllabus is een kennismaking met het verleden van het gebied rond Eindhoven en het wekken van belangstelling voor prehistorische en historische verschijnselen en methodieken. De syllabus behoeft aanvulling tijdens de zes voordrachten en de excursie. Deze drie vormen een geheel. Dat bij deze opzet in de verste verte niet aan volledigheid kon worden gedacht, is duidelijk. De keuze van de stof is behalve een persoonlijke, het resultaat van tijdens vele voordrachten opgedane ervaring betreffende onderwerpen, die de toehoorders interessant vinden.
Het gebied rond Eindhoven is een onderdeel van de Kempen in wetenschappelijke zin. Zo gedefinieerd verstaan we onder de Kempen het zandgebied tussen de zeeklei in het westen, de rivierklei in het noorden, de hoogvenen van de Peel in het oosten, de steilrand van de Maas in Belgisch Limburg en de löss in het zuiden. Anders gezegd: het zandgebied tussen de Schelde, de Maas en de Demer.

Inhoud:

Geologie, Bodems, Prehistorie, Paleolithicum, Mesolithicum, Neolithicum, Bronstijd, Urnenveldentijd,
Romeinse tijd, Frankische kolonisatie, Nederzettingen, Merovingische archeologica, Hertogdom Brabant, Inrichting van het Bestuur, Landbouw, Nogmaals Nederzettingen, Middeleeuws aardewerk, Toponymie, Nieuwe geschiedenis, Monumenten en landschapszorg, Literatuurlijst, Lijst van nuttige adressen, Beknopt overzicht in jaartallen, Aantekeningen, Illustraties, Trefwoordenregister, Verantwoording van de illustraties.

Uitgever Gemeentearchief Eindhoven
Jaar 1975 (4de druk)
Aantal pagina’s 167
Rubriek
 • Algemene geschiedenis
 • Archeologie
 • Economische en sociale geschiedenis
Regio
 • De Kempen (NL)
 • Zuid-oost Brabant
Plaatsnaam
 • Eindhoven
Locatie 03-5
 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn
 • email
 • PDF
 • Print